Bijbelstudie Relaties in het licht van de Bijbel

Gerben Schut zal ons in 3 avonden meenemen door de Bijbel om te leren over relaties, huwelijk en seks.

Dinsdag 23/1, Maandag 12/2 en Dinsdag 26/3 2024
20:00 in de Ark, de avonden duren tot ongeveer 21:30

De PowerPoints van deze avonden:

Inhoud van de studie:

Inhoud van de studie:

Avond 1: (dinsdag 23 januari)

 • Uitgangspunten
 • De basis: Hoe had God het bedoeld?

Avond 2: (maandag 12 feb)

 • Huwelijk, seksualiteit
 • Samenwonen

Avond 3: (dinsdag 26 maart)

 • Relaties in deze kapotte wereld (hoe dan?)
  • Huwelijk en relaties in onze cultuur
  • Identiteit, gender,  man/vrouw – gelijkheid, porno, etc, etc

Allen hartelijk welkom!

Week van gebed 2024

Tijdens de Week van gebed van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari worden in zes kerken gebedsbijeenkomsten gehouden. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.30 uur.
Bij Vrije Evangelische Gemeente de Ark is de bijeenkomst om 08.00 uur in de ochtend met een ontbijt. 

Het thema van de Week van gebed luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het materiaal voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van Gebed. Zie ook weekvangebed.nl

De gebedsbijeenkomsten zijn achtereenvolgens op:

 • maandag 22 januari 19:30 in het Oosterlicht,
 • dinsdag 23 januari 19:30 in de Johanneskerk
 • woensdag 24 januari 19:30 in de Grote Kerk,
 • donderdag 25 januari 19:30 in de Christelijk Gereformeerde Kerk
 • vrijdag 26 januari 19:30 in de Christengemeente Gorinchem.
 • zaterdag 27 januari 8.00 – 9.15 uur een gebedsbijeenkomst met een klein ontbijtje bij V.E.G. de Ark.

Van harte welkom!

Start seizoen 2023-2024

Het weekend van 9 en 10 september zullen we het nieuwe seizoen als gemeente met elkaar starten.

Zaterdag 9 september zal er een BBQ georganiseerd worden. Heeft u interesse en de uitnodiging gemist, er liggen opgavelijsten in de ontmoetingsruimte.

Zondag 10 september zal er een feestelijke dienst zijn waarin we Gods zegen vragen over alle activiteiten en alle gemeenteleden. Ook zal de vernieuwde ontmoetingsruimte officieel geopend worden!

Zondag 1 januari: Zoomdienst

In verband met de uitgebreide verbouwing van de koffieruimte en entree van ons gebouw zal de dienst op zondagmorgen 1 januari (nieuwjaarsdag dus!) via Zoom gehouden worden. In de beginperiode van corona hebben we dit ook een tijdje gedaan, en de meesten weten misschien nog wel hoe het werkt.

De link voor deze dienst is: https://us02web.zoom.us/s/88358655952?pwd=elBNUHpONm51MEhFSHVmaEQwSjFjQT09

Via een laptop of computer is het plezierigst, maar je kunt ook meedoen via een telefoon of tablet/ipad. Door te klikken op de link wijst zich de rest meestal vanzelf.

Om 10:00 uur zal de dienst beginnen, maar vanaf 9:30 zal de zoom dienst al open zijn, om elkaar te ontmoeten, gelukkig nieuwjaar te wensen, en om te proberen of geluid en beeld het doen. Als u twijfelt of het met de techniek allemaal gaat lukken of u heeft hier hulp bij nodig, wilt u dan even contact opnemen met Gerben, of het contactformulier invullen?

Eind in zicht?

Maatregelen vervallen per 27 februari

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat (voorlopig) een einde aan maatregelen in het zicht is. We hebben het volle besef dat zaken snel weer kunnen keren, maar voor nu willen we er maar van genieten!  Per zondag 27 februari vervalt de plicht om in te schrijven voor de dienst en gaat de capaciteit weer richting de ‘normale’ situatie. Uiteraard is er dan ook weer gelegenheid voor koffiedrinken en ontmoeting na de dienst.

Welkom terug

We hopen iedereen in de komende periode dan ook weer terug te zien in 1 van de ‘welkom-terug diensten’! Deze willen we vieren op 27 februari, 6 maart, 13 maart en 20 maart. Van harte uitgenodigd! Zowel u die 2 jaar terug de gemeente al bezocht, maar zeker ook u die zich in de afgelopen periode bij onze gemeente heeft aangesloten!

Livestream

We beseffen dat sommigen de komende tijd nodig zullen hebben om weer vertrouwen op te bouwen of om weer om te schakelen. De komende tijd blijft de livestream dan ook nog wel beschikbaar. Tijdens de ledenvergadering eind maart willen we bespreken of en hoe we met de livestream verder gaan.

Gezondheidsrisico

Wanneer u zich kwetsbaar weet in uw gezondheid en daarom voorzichtig wilt blijven tijdens diensten is het mogelijk om een brief naast u neer te leggen met de vraag die stoel vrij te houden. Ook kunt u contact leggen met 1 van de kerkenraadsleden om eventueel maatwerk te bespreken.

Zondagsschool en crèche

Op de zondagen vanaf 27 februari is er weer voor alle kinderen crèche of zondagsschool, zodat er ruim baan is voor de gezinnen. Alleen wanneer er BIP is voor de oudere jeugd, is er geen zondagsschool voor de oudste groep.

Eind in zicht!

Als gemeente leven we met een blijde toekomstverwachting! Christus heeft reeds getriomfeerd en zal in volle glorie ook als Koning gaan regeren! Daarbij beseffen we dat de ‘weeën’ in kracht toenemen en de druk op deze aarde en zeker ook op de christenen zal toenemen. Laten we ons daarin maar niet door angst lijden, maar door hoop!

De kerkenraad

Aanpassingen corona maatregelen

Geliefde broeders en zusters,

Helaas noopt de lockdown die sinds afgelopen zondag is ingegaan tot nieuwe aanscherping van maatregelen binnen de gemeente. Zoals eerder aangegeven nemen we de adviezen van het interkelijk contact in overheidszaken (CIO) als leidraad. Graag wil de kerkenraad ook hier weer aangeven dat elke maatregel te bediscussiëren is op het effect, maar dat we die discussie niet met elkaar gaan voeren.

Het is goed om te beseffen dat we als kerken een bevoorrechte positie hebben, doordat we op bescheiden schaal toch live diensten kunnen hebben. Omdat in de samenleving veel sectoren volledig zijn stilgezet, moeten ook wij ons bescheiden opstellen en geen aanstoot geven.

Wat betekent dit concreet voor de komende weken?
 • De diensten op kerstavond en op oudejaarsavond komen te vervallen;
 • Een ieder wordt uitgenodigd om de diensten zoveel als mogelijk digitaal bij te wonen;
 • Er zijn diensten op 1e kerstdag en op alle zondagen;
 • In de diensten zijn maximaal 50 personen welkom (excl. Kinderen en medewerkers);
 • Zondagsschool gaat zoals gepland door (nb. 1e kerstdag zijn kinderen in de dienst).

We willen u vragen om broeders en zusters die erg veel behoefte hebben om bij de dienst te zijn, de kans te geven om in te schrijven voor de dienst. Zullen we afspreken dat anderen pas inschrijven in de laatste 24 uur voor de dienst, om zo het aantal van 50 vol te krijgen?  Ook gezinnen met kinderen op de zondagsschool worden uitgenodigd om in te schrijven. 

U kunt ook overwegen om met iemand anders af te spreken om samen de dienst thuis te volgen. Wellicht kunt u dat ook binnen uw kring bespreekbaar maken voor wie daar behoefte aan hebben?

Laten we – ondanks dit gedoe – vol vreugde uitzien naar het komende kerstweekend. Het licht van de Wereld is geopenbaard! Wat hebben wij het nodig dat Zijn Licht ons leven verlicht…

Aanscherping maatregelen

In lijn met de advisering van het interkerkelijk contact in overheidszaken willen wij op de zondagen ook de lijn wat verder aanscherpen. We gaan een paar maanden terug in de tijd…

 • De rijen krijgen weer wat meer tussenruimte;
 • Verzoek is minimaal 2 stoelen vrij te houden tussen huishoudens;
 • Het maximum aantal bezoekers per dienst is gemaximeerd op 100 (exclusief de kinderen en medewerkers);
 • Inschrijven voor de dienst is daarmee weer noodzakelijk, zodat bezoekers tevoren weten wat zij kunnen verwachten. Inschrijven kan hier.
 • Wanneer u de zondag ervoor bij de dienst bent geweest, wilt u dan wachten met inschrijven tot de zaterdag? Dan krijgen daarmee degenen die er de week tevoren niet waren de kans om bij de dienst te zijn.
 • Wanneer u niet live bij de dienst bent: viert u de dienst dan mee via de livestream? De link wordt verspreid via de Arktueel.
 • Wanneer u wel in het gebouw bent: denkt u eraan om u tijdens het koffiedrinken te spreiden over de beschikbare ruimte?

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (fil. 4:6-7)