Start seizoen 2023-2024

Het weekend van 9 en 10 september zullen we het nieuwe seizoen als gemeente met elkaar starten.

Zaterdag 9 september zal er een BBQ georganiseerd worden. Heeft u interesse en de uitnodiging gemist, er liggen opgavelijsten in de ontmoetingsruimte.

Zondag 10 september zal er een feestelijke dienst zijn waarin we Gods zegen vragen over alle activiteiten en alle gemeenteleden. Ook zal de vernieuwde ontmoetingsruimte officieel geopend worden!

Zondag 1 januari: Zoomdienst

In verband met de uitgebreide verbouwing van de koffieruimte en entree van ons gebouw zal de dienst op zondagmorgen 1 januari (nieuwjaarsdag dus!) via Zoom gehouden worden. In de beginperiode van corona hebben we dit ook een tijdje gedaan, en de meesten weten misschien nog wel hoe het werkt.

De link voor deze dienst is: https://us02web.zoom.us/s/88358655952?pwd=elBNUHpONm51MEhFSHVmaEQwSjFjQT09

Via een laptop of computer is het plezierigst, maar je kunt ook meedoen via een telefoon of tablet/ipad. Door te klikken op de link wijst zich de rest meestal vanzelf.

Om 10:00 uur zal de dienst beginnen, maar vanaf 9:30 zal de zoom dienst al open zijn, om elkaar te ontmoeten, gelukkig nieuwjaar te wensen, en om te proberen of geluid en beeld het doen. Als u twijfelt of het met de techniek allemaal gaat lukken of u heeft hier hulp bij nodig, wilt u dan even contact opnemen met Gerben, of het contactformulier invullen?

Eind in zicht?

Maatregelen vervallen per 27 februari

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat (voorlopig) een einde aan maatregelen in het zicht is. We hebben het volle besef dat zaken snel weer kunnen keren, maar voor nu willen we er maar van genieten!  Per zondag 27 februari vervalt de plicht om in te schrijven voor de dienst en gaat de capaciteit weer richting de ‘normale’ situatie. Uiteraard is er dan ook weer gelegenheid voor koffiedrinken en ontmoeting na de dienst.

Welkom terug

We hopen iedereen in de komende periode dan ook weer terug te zien in 1 van de ‘welkom-terug diensten’! Deze willen we vieren op 27 februari, 6 maart, 13 maart en 20 maart. Van harte uitgenodigd! Zowel u die 2 jaar terug de gemeente al bezocht, maar zeker ook u die zich in de afgelopen periode bij onze gemeente heeft aangesloten!

Livestream

We beseffen dat sommigen de komende tijd nodig zullen hebben om weer vertrouwen op te bouwen of om weer om te schakelen. De komende tijd blijft de livestream dan ook nog wel beschikbaar. Tijdens de ledenvergadering eind maart willen we bespreken of en hoe we met de livestream verder gaan.

Gezondheidsrisico

Wanneer u zich kwetsbaar weet in uw gezondheid en daarom voorzichtig wilt blijven tijdens diensten is het mogelijk om een brief naast u neer te leggen met de vraag die stoel vrij te houden. Ook kunt u contact leggen met 1 van de kerkenraadsleden om eventueel maatwerk te bespreken.

Zondagsschool en crèche

Op de zondagen vanaf 27 februari is er weer voor alle kinderen crèche of zondagsschool, zodat er ruim baan is voor de gezinnen. Alleen wanneer er BIP is voor de oudere jeugd, is er geen zondagsschool voor de oudste groep.

Eind in zicht!

Als gemeente leven we met een blijde toekomstverwachting! Christus heeft reeds getriomfeerd en zal in volle glorie ook als Koning gaan regeren! Daarbij beseffen we dat de ‘weeën’ in kracht toenemen en de druk op deze aarde en zeker ook op de christenen zal toenemen. Laten we ons daarin maar niet door angst lijden, maar door hoop!

De kerkenraad

Aanpassingen corona maatregelen

Geliefde broeders en zusters,

Helaas noopt de lockdown die sinds afgelopen zondag is ingegaan tot nieuwe aanscherping van maatregelen binnen de gemeente. Zoals eerder aangegeven nemen we de adviezen van het interkelijk contact in overheidszaken (CIO) als leidraad. Graag wil de kerkenraad ook hier weer aangeven dat elke maatregel te bediscussiëren is op het effect, maar dat we die discussie niet met elkaar gaan voeren.

Het is goed om te beseffen dat we als kerken een bevoorrechte positie hebben, doordat we op bescheiden schaal toch live diensten kunnen hebben. Omdat in de samenleving veel sectoren volledig zijn stilgezet, moeten ook wij ons bescheiden opstellen en geen aanstoot geven.

Wat betekent dit concreet voor de komende weken?
 • De diensten op kerstavond en op oudejaarsavond komen te vervallen;
 • Een ieder wordt uitgenodigd om de diensten zoveel als mogelijk digitaal bij te wonen;
 • Er zijn diensten op 1e kerstdag en op alle zondagen;
 • In de diensten zijn maximaal 50 personen welkom (excl. Kinderen en medewerkers);
 • Zondagsschool gaat zoals gepland door (nb. 1e kerstdag zijn kinderen in de dienst).

We willen u vragen om broeders en zusters die erg veel behoefte hebben om bij de dienst te zijn, de kans te geven om in te schrijven voor de dienst. Zullen we afspreken dat anderen pas inschrijven in de laatste 24 uur voor de dienst, om zo het aantal van 50 vol te krijgen?  Ook gezinnen met kinderen op de zondagsschool worden uitgenodigd om in te schrijven. 

U kunt ook overwegen om met iemand anders af te spreken om samen de dienst thuis te volgen. Wellicht kunt u dat ook binnen uw kring bespreekbaar maken voor wie daar behoefte aan hebben?

Laten we – ondanks dit gedoe – vol vreugde uitzien naar het komende kerstweekend. Het licht van de Wereld is geopenbaard! Wat hebben wij het nodig dat Zijn Licht ons leven verlicht…

Aanscherping maatregelen

In lijn met de advisering van het interkerkelijk contact in overheidszaken willen wij op de zondagen ook de lijn wat verder aanscherpen. We gaan een paar maanden terug in de tijd…

 • De rijen krijgen weer wat meer tussenruimte;
 • Verzoek is minimaal 2 stoelen vrij te houden tussen huishoudens;
 • Het maximum aantal bezoekers per dienst is gemaximeerd op 100 (exclusief de kinderen en medewerkers);
 • Inschrijven voor de dienst is daarmee weer noodzakelijk, zodat bezoekers tevoren weten wat zij kunnen verwachten. Inschrijven kan hier.
 • Wanneer u de zondag ervoor bij de dienst bent geweest, wilt u dan wachten met inschrijven tot de zaterdag? Dan krijgen daarmee degenen die er de week tevoren niet waren de kans om bij de dienst te zijn.
 • Wanneer u niet live bij de dienst bent: viert u de dienst dan mee via de livestream? De link wordt verspreid via de Arktueel.
 • Wanneer u wel in het gebouw bent: denkt u eraan om u tijdens het koffiedrinken te spreiden over de beschikbare ruimte?

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (fil. 4:6-7)

Nog meer versoepelingen!

Update 23 september 2021:

Samengevat:

 • Meer stoelen beschikbaar in kerkzaal.
 • Stoelen vrij houden niet meer verplicht.
 • Niet meer reserveren.
 • Op zondag warm aankleden.
 • Bij klachten thuisblijven.
 • Livestream blijft beschikbaar.

Verruiming toegang zondagse dienst.

Met de nieuwste versoepelingen van de overheid per 25 september, is er ook in ons kerkgebouw weer ruimte voor een stap naar ‘normalisatie’.

Afgelopen zondag was een feestelijke start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Er waren mooie ontmoetingen van mensen die elkaar lang niet gezien en gesproken hadden. Dat smaakte naar meer!

De kerkenraad is daarom dankbaar dat vanaf zondag 26 september er voor meer mensen ruimte is om de dienst te bezoeken. Er zijn ruim 200 stoelen opgesteld in de kerkzaal. Dit zijn er nog heel wat minder dan de 270 stoelen van voor corona.

Wat verandert er verder?

1. De 1,5 meter regel vervalt. In de kerkzaal kunt u weer in de rij aanschuiven, zonder stoelen vrij te houden. 

2. Het is goed denkbaar dat u toch nog wat terughoudend bent, maar toch graag live bij de dienst bent. Er zijn bij de ingang van de kerkzaal bedrukte A4’tjes beschikbaar die u op een stoel naast u kunt leggen, om deze vrij te houden. Laten we elkaar hierin ruimte geven en elkaar respecteren!

3. U hoeft niet meer te reserveren om de dienst te bezoeken. Wanneer blijkt dat er  in de komende weken toch knelpunten ontstaan, dan wordt dit heroverwogen.

4. De kinderen zijn bij aanvang van de dienst gewoon weer in de kerkzaal! Na het kindermoment verlaten de kinderen de zaal naar de zondagsschoolgroepen. We proberen de kinderen voor de zegen weer terug te laten zijn in de kerkzaal.

Wat blijft voorlopig nog hetzelfde?

1. De livestream blijft de komende tijd beschikbaar. De link wordt verspreid via de Arktueel en is te vinden op het interne deel van de website. 

2. De collecte is bij de uitgang. Daar hangt een collectezak voor uw contante bijdrage en een qr-code voor uw digitale betaling. Wilt u hierin uw verantwoordelijkheid nemen?

3. Goed ventileren blijft van groot belang. Dit betekent dat het echt noodzakelijk is dat diverse ramen voldoende open staan. We willen proberen tocht zoveel mogelijk te voorkomen. We hopen van harte dat u zich hierdoor niet laat weerhouden naar de dienst te komen! Desgewenst denken we mee over wat voor u de prettigste zitplaats is. Het zal de komende maanden echter wel fris zijn in de kerkzaal en wij vragen u zich daar dan ook op te kleden! Vervelend, maar niet te voorkomen. Dit offer in comfort moeten we brengen! Een belangrijke afspraak hierbij is dat alleen de koster ramen en deuren opent of sluit!

4. Bij het koffiedrinken en napraten gaan we niet op een kluitje staan, maar maken we gebruik van zowel de ontmoetingsruimte, de hal als ook de kerkzaal.

5. Ook andere basisregels blijven van kracht: we schudden geen handen bij de ingang en u wordt dringend verzocht thuis te blijven bij (milde) klachten!

Kortom, er zijn nog best de nodige spelregels, waarmee kerkgang nog niet helemaal onbevangen is. Toch zijn we dankbaar voor deze grote stap. Laten we elkaar aanmoedigen om elkaar zo in de zondagse eredienst regelmatig te ontmoeten en God hierin eer geven!   Dit met het besef dat God alles vast in handen heeft. Ook wanneer omstandigheden weer zouden verslechteren en nieuwe maatregelen van kracht zouden worden.  

We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Komt u ook?

Zangavond 18 juli – Welkom!

18 juli organiseren we eindelijk weer een zangavond, het kan weer!

Het thema zal zijn: “Maak groot onze God”

Heel veel mensen hebben de afgelopen tijd het zingen ontzettend gemist. Nu de corona regels versoepeld zijn en de zomervakantie voor de deur staat willen wij jullie van harte uitnodigen om met ons te komen zingen op zondagavond 18 juli.

U bent van harte welkom, de zaal is om 19.00 uur open en de avond begint om 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig, wel anderhalve meter afstand en maximaal 100 mensen.