Stichting Evangelisch Meldpunt

Een veilige kerk zijn vinden we erg belangrijk. Daarom zijn we aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt: https://www.wijzijnsem.nl/

In de praktijk betekent dat:
– Alle kerkenraadsleden de gedragscode hebben ondertekend.
– Er vertrouwenspersonen zijn aangesteld. (inloggen vereist)
– Dat veiligheid op alle terreinen aandacht krijgt en serieus genomen wordt.

Wij zijn SEM
Stichting Evangelisch Meldpunt

Mocht je een melding willen doen, kun je bij de vertrouwenspersonen terecht, of ook altijd bij WijZijnSEM.nl.