Onze kerkdiensten

Elke zondagochtend hebben we om 10.00 uur samenkomst in ons kerkgebouw. Deze eredienst is een belangrijke samenkomst voor ons als kerkelijke gemeente. We danken en eren God in ons zingen en bidden. Wij verootmoedigen ons als mensen naar God en spreken onze afhankelijkheid van Hem uit. Wij leren uit de Bijbel, het Woord van God, en de uitleg die de voorganger geeft.

De liederen die we zingen komen veelal uit de opwekkingsbundel en de liedbundel van Johannes de Heer. Er is muzikale begeleiding door een combo met diverse instrumenten en zangers.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken, en elkaar te ontmoeten. Vaak om gezellig bij te praten, maar soms ook om elkaar te bemoedigen in moeilijke situaties. Als gemeenschap van christenen willen we elkaar ook tot een hand en een voet zijn.
De jeugd zoekt elkaar meestal op in het jeugdhonk boven.

Zo eens in de 2 maanden lunchen we gezellig met elkaar na dienst. Iedereen neemt genoeg mee voor zichzelf, en we delen wat er is. Voor drinken wordt gezorgd.

Voor uw kinderen zijn er een rustruimte, crèche en zondagsschool. Zie ook nevendiensten.

Preken en diensten terugkijken / luisteren

Opgenomen preken en diensten zijn hier terug te kijken / luisteren:

Prekenarchief luisteren

Youtube kanaal VEG de Ark