Organisatie

Als middelgrote gemeente ontkomen we niet aan enige structuur en organisatie. We proberen dat tot een minimum te beperken, zodat we zoveel mogelijk met belangrijker dingen bezig kunnen zijn.

De basis van onze structuur is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De laatste versie daarvan kunt u hier vinden.

Het praktische werk in gemeente wordt zoveel mogelijk gedaan door mensen met passie voor de betreffende taak. Ook hierbij is wel een minimum aan coördinatie nodig, wat gebeurt door de coördinatoren:

 • Jeugdwerk: Martin Groenenberg
 • Evangelisatie: Peter de Jong
 • Pastoraat / Ziekmeldingen: Adriaan de Vaal
 • Zending: Chris Climo
 • Kinderwerk: Alien Groenenberg
 • Gebouwbeheer: Rob de Graaf
 • Muziek-/zanggroep: Arjan Madern (ai)
 • Ouderen bezoek: Tineke Advokaat

De gemeente wordt geleid door de Goede Herder. In dienst aan Hem geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente. De kerkenraad bestaat momenteel uit:

 • Adriaan de Vaal
 • Anselm Krol
 • Arjan Madern
 • Gerben Schut
 • Gerda Herrera
 • Hans Molengraaf
 • Kees de Jong
 • Piet Sterrenburg
 • Tijmen aan de Wiel

Contactgegevens zijn in het adressenboekje te vinden.