Organisatie

Als middelgrote gemeente ontkomen we niet aan enige structuur en organisatie. We proberen dat tot een minimum te beperken, zodat we zoveel mogelijk met belangrijker dingen bezig kunnen zijn.

De basis van onze structuur is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De laatste versie daarvan kunt u hier vinden.

Het praktische werk in gemeente wordt zoveel mogelijk gedaan door mensen met passie voor de betreffende taak. Ook hierbij is wel een minimum aan coördinatie nodig, wat gebeurt door de coördinatoren:

 • Jeugdwerk: Martin Groenenberg
 • Bezoekgroep: Tineke Advokaat
 • Evangelisatie: vacature
 • Pastoraat: Adriaan de Vaal
 • Ziekmeldingen: Johan Booij
 • Zending: Chris Climo
 • Kinderwerk: Alien Groenenberg
 • Gebouwbeheer: Rob de Graaf
 • Muziek-/zanggroep: Arjan Madern (ai)
 • Techniek (beeld en geluid): Hendrik Herrera
 • Agendabeheer / inkopen: Annemieke Ton
 • Schoonmaak: Rene & Ineke Verhoeks
 • Creche / peuters: Petra de Graaf en Monique van Hofwegen
 • Zondagsschool: Mariska Blokland en Gitta de Jong
 • Amigo’s: Dico vd Weijde
 • Chavarim: Elbertha van de Haar
 • Friends: Chiel Ton
 • Activiteitencommissie jeugd: Anneke vd Weijde
 • B.I.P.: Dorianne de Raadt

De gemeente wordt geleid door de Goede Herder. In dienst aan Hem geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente. De kerkenraad bestaat momenteel uit:

 • Adriaan de Vaal
 • Alice van Krieken
 • Anselm Krol
 • Gerda Herrera
 • Kees de Jong
 • Reinier Romijn
 • Roelof Stienstra
 • Tijmen aan de Wiel

Contactgegevens zijn in het adressenboekje te vinden.