Organisatie

Als middelgrote gemeente ontkomen we niet aan enige structuur en organisatie. We proberen dat tot een minimum te beperken, zodat we zoveel mogelijk met belangrijker dingen bezig kunnen zijn.

De basis van onze structuur is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De laatste versie daarvan kunt u hier vinden.

Het praktische werk in gemeente wordt zoveel mogelijk gedaan door mensen met passie voor de betreffende taak. Ook hierbij is wel een minimum aan coördinatie nodig, wat gebeurt door de coördinatoren:

 • Jeugdwerk: Martin Groenenberg
 • Bezoekgroep: Marleen den Hartog
 • Evangelisatie: René Verhoeks
 • Pastoraat: Bob de Raadt
 • Ziekmeldingen: Hannie Booij
 • Zending: Chris Climo
 • Kinderwerk: Alien Groenenberg
 • Gebouwbeheer: Rob de Graaf
 • Muziek-/zanggroep: Gerben Schut
 • Techniek (beeld en geluid): Adriaan de Vaal (tijdelijk)
 • Agendabeheer / inkopen: Annemieke Ton
 • Schoonmaak: Rene & Ineke Verhoeks
 • Creche / peuters: Petra de Graaf en Monique van Hofwegen
 • Zondagsschool: Mariska Blokland en Gitta de Jong
 • Amigo’s: Erik, Geesje, Nicolien, Age, Wietse
 • Chavarim: Elbertha, Willem-Jan, Arjan
 • Friends: Jan en Alice van Krieken
 • Activiteitencommissie jeugd: Arnold, Teunis Jan, Mariska, Erik
 • B.I.P.: Dorike, Arjan, Erik, Jonathan, Wilco, Bob, Marleen, Annette, Christine

De gemeente wordt geleid door de Goede Herder. In dienst aan Hem geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente. De kerkenraad bestaat momenteel uit:

 • Alice van Krieken
 • Gerda Herrera
 • Bob de Raadt
 • Roelof Stienstra
 • Marco Manschot
 • René Verhoeks
 • Sofie Achterberg
 • Gerben Schut

Contactgegevens zijn in het adressenboekje te vinden.