Wat we geloven

Wij willen met elkaar leren wat het betekent om samen gemeente te zijn, naar het voorbeeld van wat we in de Bijbel vinden. Daarbij willen wij getuigen van de komst van het Rijk van God op de aarde.

  • Wij belijden ons geloof in God de Vader en Schepper van het heelal. En in Jezus Christus de Zoon van God als de Verlosser en in de Heilige Geest als onze Trooster en Onderwijzer.
  • Wij leggen grote nadruk op het persoonlijk geloof van de leden en vrienden van de gemeente.
  • Alle leden zijn voor het werk in de gemeente verantwoordelijk (het algemene priesterschap van de gelovige).
  • De plaatselijke gemeente is helemaal zelfstandig (vrije = autonome).
  • Wij zijn één in Christus, en wij aanvaarden elkaar met alle verschillen van visie in het besef dat wij allen ten dele kennen.
  • Wij benadrukken een ootmoedige levenshouding en een praktiserende liefde tot God en onze naasten.
  • Wij leven in verwachting van de komende Christus.
  • Dat Israël het volk van God is en dat Hij voor hen in de toekomst nog een grote taak bereid heeft.
  • Graag reiken wij de hand aan alle mensen, die net als wij in Christus geloven, van welke ‘richting’ zij ook mogen zijn.

Verder lezen?