Zending

Als gemeente De Ark willen we een zendingsgemeente zijn…

Maar wat betekent dit? Dat je veel mensen uitzendt naar het buitenland? Nee! Dat is maar een deel van de opdracht die Jezus aan Zijn wereldwijd kerk geeft. Waar het echt om gaat is dat wij, een deel van Zijn kerk, allemaal een hart hebben voor zending en evangelisatie. Dat wij bewogen mensen zijn die de pijn en verdriet voelen van onze medemens en in welke manier of plaats dan ook ze proberen te bereiken met het heerlijke, bevrijdende goede nieuws van Gods liefde en vergeving. Dit is Gods opdracht voor iedereen in de kerk, doe wat je kan. Wees de handen en voeten van Jezus in de plaats waar God je gesteld heeft. Door dit te doen bereikt de gemeente van Jezus veel meer mensen dan mogelijk is door de paar mensen die volledig “uitgezonden” zijn!

Waar het echt om gaat is dat wij, een deel van Zijn kerk, allemaal een hart hebben voor zending en evangelisatie.

Maar dit zeggende is er nog steeds veel werk voor christenen die bereid zijn om alles achter te laten en te gaan naar afgelegen plaatsen waar speciale noden zijn. Hoe kun je deze mensen het beste ondersteunen?  Door achter en met hun samen te staan in hun missie. Door voor ze te bidden en/of financieel te ondersteunen. Ook is er vaak ruimte in een TFC (Thuis Front Commissie) om te helpen en dingen voor ze te regelen, hier in hun thuisland of verder weg.
Andere opties zijn om bijvoorbeeld één of meer zendelingen te “adopteren” en jezelf (of jouw kring) toe te wijden om ze te steunen. Schrijf een kaart of een brief om jouw betrokkenheid te tonen. Weet dat dit een bemoediging kan zijn als je ver weg van thuis zit!

Zendelingen financieel ondersteunen

Wil je een of meer van de zendeling financieel ondersteunen? Dit kan door een storting te doen op een of meer van de desbetreffende bank rekening nummers. Een stortingen naar een van deze ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen ), is belasting aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden, mits je belasting plichtig ben in Nederland.

LET OP! Een “gift” mag niet gericht zijn op “de persoon” maar moet omschreven zijn als een gift voor de werkzaamheden die gebeuren binnen de ANBI stichting. Het kan ook bestemd zijn voor een specifiek project dat plaats vindt onder de stichting, dan is het geld alleen te gebruiken voor dat doeleind en is minder flexibel te gebruiken. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over het doneren aan ANBI’s. God zegent de gever en de ontvanger!

Sommigen van de zendelingen zijn direct uitgezonden vanuit De Ark. De Ark draagt een bepaalde verantwoordelijkheid voor deze mensen. Andere zendelingen zijn geassocieerd met- of worden ondersteund door De Ark, maar ze regelen in principe hun eigen werkzaamheden en financiën.

Korte termijn zending projecten: 

Regelmatig gaan mensen vanuit De Ark op korte termijn “zendingsreizen”, om onze zendelingen te bemoedigen en hen praktisch te ondersteunen. Op dit moment zijn Esmeralda van Dijk (Nepal) en Manouk de Jong (Aruba) behulpzaam in de genoemde landen waar ze ook deel nemen aan ondersteuning van zendingswerk en om het echt te proeven. Is het iets voor hun in de toekomst? Zulke reizen zijn vaak heel belangenrijk in iemands geloofsgroei en richting vinden in het leven. Het geeft tijd om te denken en bidden, “Wat wil God dat ik met mij leven doe?” Leven hier op aarde is zo vluchtig…hoe gaan wij onze kostbare tijd spenderen?  En op de zondagsschool sponsoren ze een paar arme kinderen zodat ze naar school kunnen!

Kaarten verkoop voor de zendelingen: Corrie Kamphuis

Corry maakt prachtige wenskaarten voor allerlei gelegenheden. Alle winst gaat naar de zendelingen. Neem contact op met Corrie om je wenskaarten te kopen. Ook als je speciale kaarten nodig hebben kan Corrie jou ongetwijfeld helpen!

Oud ijzer inzameling: Marco Manschot.

 Achter de kerk staan 3 of meer ijzeren tonnen waar je al jouw oude metaal kan deponeren. Koper levert het meeste op €5/kg, daarna aluminium €1.5/kg (blikjes plat maken indien mogelijk) en staal €0.1/kg. Doe mee, help het milieu en steun de zendelingen. Dit levert +/- €400 per jaar op!

Pet flessen en statie geld: Jonathan Groenenberg. 

Bij de hoofdingang van De Ark vind je een grote “Actie” kist. Breng jouw statiegeldflessen hierin en het geld wordt verzameld voor jeugd zendingsprojecten.

Verschillende acties voor de zendelingen:

Door het hele jaar heen komt af en toe een geld/steun verzamel actie vanuit een van de TFC’s (Thuis Front Commissies) of elders. Bijvoorbeeld de tulpenbollen actie van Marco en Kseniya of een nacht sponsor tocht van de jeugd…. Altijd leuk! ;-). Doe actief mee en als je een goed idee hebben om betrokkenheid met de zendelingen te vergroten neem contact op met Chris Climo, nogmaals bedankt voor jullie medeleven.

Uitgezonden zendelingen

Geassocieerde zendelingen