Privacy verklaring

V.E.G. De Ark

Vrije Evangelie Gemeente De Ark te Gorinchem (hierna: De Ark) is een zelfstandig kerkgenootschap.

Met elkaar willen we groeien in ons geloof, en de mensen die God nog niet kennen van Hem vertellen. De Ark wordt gefinancierd door giften.

Gegevensgebruik door De Ark

De Ark verwerkt persoons- en andere-gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Met uw gegevens en privacy gaan we zorgvuldig om. Ze worden alleen door of namens ons gebruikt, en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij wetgeving ons daartoe dwingt.

De Ark houdt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gegevens van gezinsleden, doopdata) bij van leden en vrienden die zich aangemeld hebben via het aanmeldformulier, en contactgegevens van abonnees voor de nieuwsbrief “Arktueel”, in een ledenadministratie. 

Deze gegevens worden gebruikt om communicatie binnen de gemeente mogelijk te maken, een leden en vrienden boekje uit te geven, de nieuwsbrieven te verspreiden, een huiskringindeling te maken.

De website maakt gebruik van cookies en geanonimiseerde gegevens om deze te kunnen optimaliseren naar het gebruik. Zie ook de pagina met ons uitgebreide cookiebeleid.

Inzage en verwijderen van gegevens

Het is altijd mogelijk om inzage in uw gegevens te krijgen, of uw gegevens te laten verwijderen, waarmee u ook uw betrokkenheid met de Ark beëindigd.

De gegevens worden verwijderd zodra iemand zijn/haar lidmaatschap opzegt, of het abonnement op de nieuwsbrief beëindigd.

U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier.