Visie

Als gemeente de Ark zijn we samen op weg. Bij de ideale gemeente de Ark zien we het volgende voor ons:

EREN

 • We loven, prijzen en danken God om wie Hij is en om hetgeen Hij voor ons heeft gedaan.
 • Wij eren God door naar Zijn wil te leven, zoals in Zijn Woord staat.
 • In alle omstandigheden vertrouwen wij op God en volharden wij in ons geloof want Hij heeft alles in Zijn hand.
 • Wij zien uit naar een eeuwig leven met Hem.
 • We zijn er als gemeente diep van doordrongen dat Gods Liefde uitgaat naar alle mensen.

VOLGEN

 • Wij stellen God centraal in elk aspect van ons leven.
 • Wij volgen Jezus en gaan daardoor steeds meer op Hem lijken.
 • We geven de Heilige Geest alle ruimte om in ons te werken, zodat Jezus op de eerste plaats staat in ons leven.
 • Wij sporen elkaar aan om ons hele leven aan God toe te wijden.
 • Ons geloof uit zich in woord en daad.

EENHEID

 • We zijn als gemeente één gezin van God waar iedereen een plaats mag hebben.
 • We delen met elkaar de blijdschap van ons behoud in Christus.
 • We dragen zorg voor elkaars welzijn.
 • We groeien in geloof door elkaar te onderwijzen vanuit de Bijbel, voor elkaar te bidden, elkaar te vergeven en zonodig te vermanen.
 • We bezoeken trouw de samenkomsten.

BOUWEN

 • De gaven en talenten van alle gemeenteleden zijn noodzakelijk en waardevol om de gemeente optimaal te laten functioneren.
 • In de gemeente helpen we elkaar de gaven en talenten te ontdekken.
 • We ontwikkelen deze gaven en talenten om God te eren en te dienen en de gemeente op te bouwen.Vanuit bewogenheid is het mogelijk om nieuwe vormen van dienstbaarheid  te ontplooien.
 • We bidden trouw voor de verspreiding van het evangelie.
 • We zijn betrokken bij een aantal zendingsorganisaties en we motiveren gemeenteleden om zich in te zetten op het zendingsveld.

NAASTE

 • De Liefde van God voor ons beantwoorden we door onze naaste lief te hebben.
 • We getuigen allemaal van ons persoonlijk geloof op de manier die bij ons past.
 • We weten ons verbonden met Christenen wereldwijd en ondersteunen hen door onder meer voor hen te bidden.
 • Het goede nieuws geven we op allerlei manieren door aan hen die verloren dreigen te gaan.
 • De gemeente straalt Gods liefde en warmte uit zodat iedereen zich welkom weet.
 • De Bijbel en gebed zijn bij dit alles onmisbaar in ons dagelijks leven.