Echtscheiding en hertrouwen

Mogelijkheden voor echtscheiding en hertrouwen bij VEG de Ark (01-09-2009, revisie 2018)

Echtscheiding en hertrouwen
foto: Pixabay.com

Notitie over echtscheiding en hertrouwen

In deze notitie wordt weergegeven hoe de gemeente “de Ark” handelt ten aanzien van echtscheiding en hertrouwen.

Dit is een bijzonder precair onderwerp. De bijbel geeft niet een overduidelijk, in alle situaties eenvoudig te hanteren lijn. Daarbij vinden we als mensen de lijn die God stelt moeilijk. God heeft dit in zijn genade voorzien en biedt in zijn Woord al in het Oude Testament ruimte, die in het Nieuwe Testament door Jezus zelf wordt bekrachtigd. In met name de brieven van Paulus is er verder nog uitleg.

Hoofdlijn echtscheiding en hertrouwen

De hoofdlijn die we in onze gemeente hanteren op het gebied van echtscheiding en hertrouwen:

  1. God wil niet dat de mens scheidt wat Hij heeft samen gebracht; Hij vindt dat een gruwel. (Mat 19:6).
  2. Scheiding is volgens de bijbel echter wel een mogelijkheid (Deut 24: 1-4; Mat 19:8).
  3. De gemeente ondersteunt het echtpaar om alles in het werk te stellen om de relatie te herstellen.
  4. De beide huwelijkspartners beseffen dat scheiding niet Gods weg is en hebben hierover berouw (Luk. 17:3).
  5. Voor hertrouwen is voorwaarde dat er berouw is van het feit dat er ooit scheiding is geweest.
  6. Het wordt sterk aanbevolen (ook) bij hertrouwen een gedegen huwelijksvoorbereiding te doen, zoals bijvoorbeeld een Marriage Course.

Iedere situatie is anders, en dat vraagt erom om in gesprek te gaan met elkaar. De kerkenraad kan op deze hoofdlijn dan ook een uitgebreidere toelichting geven (2 bijlagen beschikbaar).