Huwelijk en samenwonen

(uit “Notitie ongehuwd samenwonen “-  VEG de Ark (dd. 21-11-2020))

Inleiding

In deze notitie wordt weergegeven hoe gemeente VEG “De Ark” wil handelen in geval van ongehuwd samenwonen.

In deze tijd waarin we leven lijkt het normaal te zijn om samenlevingscontracten te sluiten en samen te wonen. Hoewel het mogelijk is om binnen zo’n relatie trouw te zijn aan elkaar, geloven wij in het huwelijk als openbare verbintenis tussen man en vrouw en de Here God.

Gevoeligheid

Relationele onderwerpen liggen vaak gevoelig, en zo ook dit onderwerp. Een situatie kan gemakkelijk emoties oproepen, en dat maakt dat er altijd met tact en liefde met betrokkenen gesproken zal moeten worden.

Toch is het goed om als gemeente een lijn te hebben waaruit gehandeld kan worden, maar ook ruimte om in iedere situatie naar wijsheid vanuit de kerkenraad te handelen. Iedere situatie en iedere persoon is uniek, en vraagt om maatwerk.

Foto: Pexels

De Bijbel

Over de huwelijksrelatie staat behoorlijk wat in de Bijbel. In Genesis al wordt het eerste huwelijk beschreven, en Openbaringen eindigt met een huwelijk. Helaas is daarmee niet meteen duidelijk over hoe te handelen in alle situaties. Omdat de cultuur en gebruiken van toen nou eenmaal anders waren dan nu moeten we in de Bijbel op zoek naar de principes die daarin beschreven staan, om die principes ook in deze tijd toe te kunnen passen.

Wij mensen zijn geschapen om relaties te hebben: Met God, en met mensen in allerlei vormen. Binnen families als vader, dochter, zus of opa, en buiten families als man, vrouw, vriend, vriendin, collega of broer of zus in Christus. God is een god van relaties, en wij zijn geschapen naar zijn beeld.

Tegelijk onderkennen we dat we leven in een gebroken schepping, en daardoor worden relaties soms ingewikkeld. Ook probeert de tegenstander van God, de satan, relaties kapot te maken.

Toch zien we ons als christenen opgeroepen om het huwelijk in ere te houden. (Hebreeën 13:4 ) Daarbij wordt samenwonen vaak genoemd als strijdpunt, maar het kan op veel meer manieren misgaan helaas. Veel daarvan is niet zichtbaar, terwijl samenwonen direct zichtbaar is voor de omgeving.

In de Beginselen van De Ark is een heel hoofdstuk (9) gewijd aan het huwelijk, en zijn diverse verwijzingen naar de Bijbel opgenomen.

Foto: Pexels

Het is beter voor je

De bijbel is niet een boek van regels met wat je allemaal niet mag, maar een boek van Leven.

Twee keer achter elkaar zegt Jezus in de bergrede: “Het is beter voor je …”. In dat kleine zinnetje komt veel van Zijn liefde voor de mensen naar voren. Hij geeft ons onderwijs en leefregels mee, zodat het beter met ons gaat. Hij wil alleen maar het goede voor ons.

Zo ook in het huwelijk. Het is beter voor je om seks en samenwonen tot het huwelijk te bewaren.

Oscar Lohuis noemt in zijn boek “Exclusieve Liefde” acht redenen:

 1. Lichaam en leven delen horen bij elkaar.
 2. Seks heeft de bescherming van het huwelijksverbond nodig.
 3. God heeft seks bedoeld voor die ene, voor je eigen vrouw of man.
 4. Wachten met seks geeft vertrouwen in de ander.
 5. Seksuele vervulling groeit in een relatie van exclusiviteit, trouw en liefde.
 6. Voorzichtigheid en zelfbeheersing zijn nodig vanwege de verschillen tussen man en vrouw.
 7. Geen seks voor het huwelijk is de beste manier om naar het huwelijk toe te groeien.
 8. Seks bewaren tot in het huwelijk is Gods leefregel omdat Hij ons gelukkig wil maken.

“Als de seksuele gemeenschap wordt ‘geheiligd’, dat wil zeggen ‘apart gezet’ tot in het huwelijk, dan kiezen de betrokkenen voor wat ik zou willen noemen ‘de koninklijke weg’. Dit is de mooiste manier waarop het kan gaan. Tegen jongeren heb ik diverse keren gezegd, tijdens mijn spreekbeurten over dit onderwerp: ‘Kies het beste voor jezelf! Je doet jezelf, je relatie en je toekomstig huwelijk tekort als je wat dit betreft water bij de wijn doet. Als je bereid bent om te wachten kies je voor het mooiste, het beste en het meest liefdevolle. Het is beter voor jezelf, het is beter voor de ander en het is beter voor je toekomstige gezin.”

De samenleving

Het huwelijk wordt in onze samenleving niet als een puur christelijke instelling beschouwd. Ook ongelovigen trouwen. Voor iemand die Jezus heeft geaccepteerd als Heer in zijn/haar leven, is de betekenis van het huwelijk anders, rijker, dan voor iemand die dat niet heeft.

Deze notitie gaat uit van een Bijbels perspectief op het huwelijk en een levend geloof en persoonlijke relatie met God door Jezus.

Wij geloven dat het kerkelijk huwelijk een meerwaarde heeft op het burgerlijk huwelijk, door het verbond dat gesloten wordt tussen man, vrouw en de Here God.

Hoofdlijn ongehuwd samenwonen

Voor de lijn die we in onze gemeente hanteren met betrekking tot ongehuwd samenwonen gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

 1. Het huwelijk is een instelling van de Here God, een verbond, in de publieke openbaarheid gesloten. ( Genesis 2:18, Deuteronomium 22:13-30, Maleachi 2:14-16Romeinen 7:2,3, Hebreeën 13:4 )
 2. Als we het hebben over “samenwonen”, dan valt daar ook seks onder.
  Samenwonen is als een huwelijk zonder verbond en inzegening. ( Genesis 2:24 )
 3. Samenwonen (seks) hoort binnen een huwelijk, en bij een huwelijk hoort samenwonen (en seks).
 4. Het huwelijk van een al samenwonend stel wordt in beginsel niet vanuit de Ark ingezegend.
 5. Er is altijd genade na berouw en bekering. Ook als een ongehuwd stel er achter komt dat het niet goed zat door te gaan samenwonen, of seks te hebben.
 6. Als een stel spijt heeft betuigd van hun samenwonen, willen wij vanuit de kerkenraad zoveel mogelijk helpen zoeken naar een passende invulling van een kerkelijk huwelijk.
 7. Openbare schuldbelijdenis is geen verplichting, dit kan ook in kleine kring.
 8. Als een stel werkelijk Jezus aangenomen heeft als hun Heer, zou dat het belangrijkste moeten zijn in hun leven. Niet de datum van hun bruiloft, of de grootte van het feest.

Pastoraal

Het huwelijk is bedoeld als verbond voor het leven. 

Een gedegen voorbereiding (zoals de pre Marriagecourse) wordt dan ook sterk aangeraden. Hier komt ook de diepere betekenis van het huwelijk aan bod, en hoe samenwonen en seks binnen het huwelijk horen.