Arktueel

Arktueel / Informatieblad

Arktueel
Iedere week verschijnt de Arktueel met actuele informatie voor de week. De Arktueel wordt via e-mail verspreid. Voor informatie kunt u terecht bij de redactie via arktueel@dearkgorinchem.nl

Informatieblad
Ons informatieblad is het kerkblad, dat de gemeente en haar leden, door royaal gebruik van foto’s, dichter bij elkaar brengt. Het verschijnt 4 x per jaar. In het blad staan alle belangrijke gegevens en mededelingen, die het u mogelijk maken om aan de gemeentelijke activiteiten deel te nemen. Ook vindt u hierin interviews met gemeenteleden, voorgangers en anderen. Tevens verslagen van gebeurtenissen, interviews, agenda en roosters. Kortom, een echt gemeenteblad, waarin onze vrienden en gemeenteleden tot hun recht komen. Het informatieblad is momenteel aan het digitaliseren, en zal in de toekomst via email verspreid worden.

Voor informatie kunt u terecht bij de redactie: informatieblad@dearkgorinchem.nl

Archief

Op deze pagina kunt u eerder uitgebrachte Arktueels terugvinden (inloggen nodig).