Nog meer versoepelingen!

Update 23 september 2021:

Samengevat:

  • Meer stoelen beschikbaar in kerkzaal.
  • Stoelen vrij houden niet meer verplicht.
  • Niet meer reserveren.
  • Op zondag warm aankleden.
  • Bij klachten thuisblijven.
  • Livestream blijft beschikbaar.

Verruiming toegang zondagse dienst.

Met de nieuwste versoepelingen van de overheid per 25 september, is er ook in ons kerkgebouw weer ruimte voor een stap naar ‘normalisatie’.

Afgelopen zondag was een feestelijke start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Er waren mooie ontmoetingen van mensen die elkaar lang niet gezien en gesproken hadden. Dat smaakte naar meer!

De kerkenraad is daarom dankbaar dat vanaf zondag 26 september er voor meer mensen ruimte is om de dienst te bezoeken. Er zijn ruim 200 stoelen opgesteld in de kerkzaal. Dit zijn er nog heel wat minder dan de 270 stoelen van voor corona.

Wat verandert er verder?

1. De 1,5 meter regel vervalt. In de kerkzaal kunt u weer in de rij aanschuiven, zonder stoelen vrij te houden. 

2. Het is goed denkbaar dat u toch nog wat terughoudend bent, maar toch graag live bij de dienst bent. Er zijn bij de ingang van de kerkzaal bedrukte A4’tjes beschikbaar die u op een stoel naast u kunt leggen, om deze vrij te houden. Laten we elkaar hierin ruimte geven en elkaar respecteren!

3. U hoeft niet meer te reserveren om de dienst te bezoeken. Wanneer blijkt dat er  in de komende weken toch knelpunten ontstaan, dan wordt dit heroverwogen.

4. De kinderen zijn bij aanvang van de dienst gewoon weer in de kerkzaal! Na het kindermoment verlaten de kinderen de zaal naar de zondagsschoolgroepen. We proberen de kinderen voor de zegen weer terug te laten zijn in de kerkzaal.

Wat blijft voorlopig nog hetzelfde?

1. De livestream blijft de komende tijd beschikbaar. De link wordt verspreid via de Arktueel en is te vinden op het interne deel van de website. 

2. De collecte is bij de uitgang. Daar hangt een collectezak voor uw contante bijdrage en een qr-code voor uw digitale betaling. Wilt u hierin uw verantwoordelijkheid nemen?

3. Goed ventileren blijft van groot belang. Dit betekent dat het echt noodzakelijk is dat diverse ramen voldoende open staan. We willen proberen tocht zoveel mogelijk te voorkomen. We hopen van harte dat u zich hierdoor niet laat weerhouden naar de dienst te komen! Desgewenst denken we mee over wat voor u de prettigste zitplaats is. Het zal de komende maanden echter wel fris zijn in de kerkzaal en wij vragen u zich daar dan ook op te kleden! Vervelend, maar niet te voorkomen. Dit offer in comfort moeten we brengen! Een belangrijke afspraak hierbij is dat alleen de koster ramen en deuren opent of sluit!

4. Bij het koffiedrinken en napraten gaan we niet op een kluitje staan, maar maken we gebruik van zowel de ontmoetingsruimte, de hal als ook de kerkzaal.

5. Ook andere basisregels blijven van kracht: we schudden geen handen bij de ingang en u wordt dringend verzocht thuis te blijven bij (milde) klachten!

Kortom, er zijn nog best de nodige spelregels, waarmee kerkgang nog niet helemaal onbevangen is. Toch zijn we dankbaar voor deze grote stap. Laten we elkaar aanmoedigen om elkaar zo in de zondagse eredienst regelmatig te ontmoeten en God hierin eer geven!   Dit met het besef dat God alles vast in handen heeft. Ook wanneer omstandigheden weer zouden verslechteren en nieuwe maatregelen van kracht zouden worden.  

We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Komt u ook?

Zangavond 18 juli – Welkom!

18 juli organiseren we eindelijk weer een zangavond, het kan weer!

Het thema zal zijn: “Maak groot onze God”

Heel veel mensen hebben de afgelopen tijd het zingen ontzettend gemist. Nu de corona regels versoepeld zijn en de zomervakantie voor de deur staat willen wij jullie van harte uitnodigen om met ons te komen zingen op zondagavond 18 juli.

U bent van harte welkom, de zaal is om 19.00 uur open en de avond begint om 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig, wel anderhalve meter afstand en maximaal 100 mensen.

Aankondiging versoepelingen

Na een lange periode met zeer beperkte mogelijkheid om de zondagse dienst te bezoeken, ontstaat er nu meer ruimte. In lijn met de landelijke maatregelen en verwachtingen voor de komende tijd, heeft de kerkenraad tot het volgende besloten:

  • Vanaf a.s. zondag (6 juni) staan we maximaal 60 volwassenen (exclusief kinderen en medewerkers) toe bij de diensten (in plaats van maximaal 30 nu).
  • Vanaf zondag 4 juli verruimen we dit naar maximaal 100 volwassenen (exclusief kinderen en medewerkers). Met de verschillende afdelingen wordt besproken of er vanaf dan ook weer crèche en zondagschool georganiseerd kan worden. We hopen dan als onderdeel van de samenkomst na het binnenprogramma een (samen!)zangdienst te hebben op de parkeerplaats buiten. Aansluitend willen we dan buiten koffie, thee en limonade schenken.
worship again
Voorbehoud

Mocht de kerkenraad deze verruiming niet verantwoord vinden gegeven verslechteringen in het landelijke beeld, kan besloten worden deze stap uit te stellen. De algemene basisregels m.b.t. afstand houden en (hand)hygiëne blijven voorlopig nog van toepassing.

Aanmelden moet nog steeds!

Zoals we dat helaas al lange tijd gewend zijn blijft het bij beide verruimingen noodzakelijk om je aan te melden voor de dienst.

Geef elkaar gelegenheid om te komen

Graag willen we u ook het volgende verzoeken: degenen die de zondag ervoor in de dienst waren worden gevraagd om pas vanaf zaterdagochtend in te schrijven (mits er plaats is). Degenen die de zondag ervoor niet in de dienst waren krijgen t/m vrijdagavond voorrang om in te schrijven. Op deze manier krijgt iedereen de gelegenheid om regelmatig bij de dienst te zijn.

Moedig elkaar aan!

De kerkenraad moedigt u graag aan om weer live de dienst bij te wonen en zo ook regelmatig op de zondag uw plek in te nemen! We hopen dan later in de zomer met elkaar te constateren dat verder opschalen (of een dubbele dienst) zeer gewenst is. Wilt u ook elkaar bemoedigen en aansporen in ‘gemeente zijn’?

Om het opstarten van diverse activiteiten per 4 juli mogelijk te maken, wordt u gevraagd om waar mogelijk uw taak op te pakken of om bij te springen wanneer een beroep op u wordt gedaan.

Met een hartelijke zegengroet namens de kerkenraad

De Ark tijdens lockdown

Opnieuw is Nederland in lockdown, en kan er veel niet of moet het op een andere manier dan we graag zouden willen. Dat is balen, voor iedereen.

Het is de donkerste periode van het jaar, en iedereen verlangt naar Licht. Licht aan het einde van de corona-tunnel, Licht over ons leven, Licht op ons pad. Jezus zegt:

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Johannes 8:12

En in hoofdstuk 12:

Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn.

Houd dat vast!

De kerkenraad heeft gemeend om zo veel mogelijk in lijn met de maatregelen van de overheid te blijven, met pijn in ons hart overigens.

Dat betekent: Zo veel mogelijk thuis blijven.

De zondagsdiensten zullen per stream via YouTube beschikbaar zijn, net als de afgelopen tijd. Er is geen zondagsschool. Wilt u graag meekijken, maar heeft u de link niet? -> contact
Er wordt geen kerstnachtdienst door ons georganiseerd, maar er zijn genoeg online alternatieven waarbij aangehaakt kan worden. (Johan Schep spreekt bijvoorbeeld in de Koningkerk Haarlem)
Het kinderkerstfeest zaterdag 19 dec gaat niet door. Echt heel erg jammer!
Op vrijdag 25 december zal er een kerstmorgendienst gehouden worden met een speciaal programma, via een publieke livestream. Deze is dus laagdrempelig toegankelijk via ons YouTube kanaal.
Nodig ook gerust uw buren uit om hiernaar te kijken.

Al met al zou je zomaar verdrietig en chagrijnig kunnen worden van een bericht als dit. Maar laten we niet vergeten dat God er altijd is, ook in een donker dal als dit. We leven toe naar Kerst, het is advent, waarmee we uitkijken en verwachten: Immanuel: God met ons.

Diensten in coronatijd – update 6 oktober 2020

Het zijn roerige tijden. Corona grijpt opnieuw om zich heen, en daarmee neemt ook de onzekerheid en angst in de samenleving toe.
Maar wij mogen weten:

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Psalm 91:9,10

Toch hebben we als kerkenraad besloten dat het beter is voor nu om onze diensten aan te passen. Hoewel de officiële regels meer ruimte bieden, en we ons daar altijd binnen bewogen hebben, willen we het beeld van de kerk als coronaverspreider niet voeden.
Met pijn in ons hart, dat wel.

Dat betekent dat we per direct overgaan op 1 zondagmorgendienst om 10u, met maximaal 30 bezoekers (verplicht inschrijven!) in de zaal. De dienst zal ook via YouTube te volgen zijn. Er is geen ruimte voor samenzang helaas, er kan nog wel vanaf het podium gezongen worden. Hoe dat precies allemaal ingevuld gaat worden moeten we gaan ontdekken met elkaar.
Parkeren kan overigens weer gewoon achter het gebouw.

Eens in de 2 weken zal er zondagsschool en crèche georganiseerd worden, en we willen op die zondagen dan ook zoveel mogelijk de ruimte bieden aan gezinnen met kinderen om zich in te schrijven. De eerste keer zal zondag 18 oktober zijn.

In het algemeen geldt nog steeds:
Blijf thuis met klachten!
Altijd inschrijven voor een dienst via de site!

Helaas zal er dus niet iedere week voor ieder die wil ruimte zijn om te komen, en het zal zoeken zijn met elkaar hoe dat werkt. Laten we elkaar de ruimte geven, maar toch wel proberen om iedere dienst zoveel mogelijk te vullen.

Al met al voelt dit alles misschien als een behoorlijke stap terug, maar laat u niet ontmoedigen!
In Deuteronomium 31:8 staat:
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

Zegen gewenst, voor uzelf en uw omgeving!

De kerkenraad

Welkom op de vernieuwde website!

De website van De Ark is vernieuwd! De vorige site was behoorlijk verouderd en de mogelijkheden beperkt. Deze nieuwe site is niet alleen veel mooier, maar ook veiliger en beter onderhoudbaar. Het adres is niet veranderd: https://dearkgorinchem.nl

Kijk gerust eens rond, laat een reactie achter of laat van je horen als je wat mist of aan zou willen vullen. 

Rooster

Het rooster, al jaren de meestbezochte pagina, heeft natuurlijk ook weer een plekje gekregen!
Nu ook met datum waarop het voor het laatst aangepast is (onderaan het rooster).
Voor sommige pagina’s (zoals het rooster) is een login nodig. Deze is apart gecommuniceerd. Als je het niet weet, kun je altijd het contactformulier invullen!

welk rooster geldt?

Er was oa bij de deurdiensten verwarring over welk rooster geldt, maar bij deze: het rooster op de website is het geldige rooster. Mocht blijken dat je niet kunt en je ruilt met iemand, dan graag doorgeven aan Cor, zodat hij het kan aanpassen.

Aanmelden zondagsdiensten

Ook is er een pagina om aan te melden voor de diensten-in-coronatijd. Daarmee is de tijdelijke site die hiervoor opgezet was niet meer nodig en zal afgebouwd worden. In het vervolg dus op deze nieuwe site aanmelden!

Activiteiten

Voor diverse activiteiten is een pagina gemaakt, veelal gebaseerd op wat er op de oude website stond. Ben je actief in een activiteit, en zou je graag de pagina willen aanpassen? Meld je dan even. (geen idee bij wie?, vul dan het contactformulier in 😉

Bijbelstudie “Orgaandonatie” door Hans Huijzer

Hans Huijzer heeft in de Burcht (Sleeuwijk) een interessante studie gegeven over orgaandonatie.
Dank aan De Burcht Sleeuwijk voor het mogen gebruik maken van deze studies.

3 juni 2020 Bijbelstudie door Hans Huizer over orgaandonatie (via De Burcht, Sleeuwijk)

Bijbelstudies “Identiteit” door Jacques Brunt

Een serie van 5 bijbelstudies door Jacques Brunt over onze identiteit. Bijzonder de moeite waard!
Dank aan De Burcht Sleeuwijk voor het mogen gebruik maken van deze studies.

1 april – Onze identiteit en het werk van Christus – Jacques Brunt (outline)
15 april – Onze identiteit en de praktijk van het leven – Jacques Brunt (outline)
29 april – Onze identiteit en tevredenheid – Jacques Brunt (outline)
13 mei – Onze identiteit en het gevaar van ‘achterom’ kijken. – Jacques Brunt (outline)
27 mei (deel 1) – Onze identiteit en geestelijk vrucht dragen. – Jacques Brunt (outline)
27 mei (deel 2) – Onze identiteit en geestelijk vrucht dragen. – Jacques Brunt