Nog meer versoepelingen!

Update 23 september 2021:

Samengevat:

  • Meer stoelen beschikbaar in kerkzaal.
  • Stoelen vrij houden niet meer verplicht.
  • Niet meer reserveren.
  • Op zondag warm aankleden.
  • Bij klachten thuisblijven.
  • Livestream blijft beschikbaar.

Verruiming toegang zondagse dienst.

Met de nieuwste versoepelingen van de overheid per 25 september, is er ook in ons kerkgebouw weer ruimte voor een stap naar ‘normalisatie’.

Afgelopen zondag was een feestelijke start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Er waren mooie ontmoetingen van mensen die elkaar lang niet gezien en gesproken hadden. Dat smaakte naar meer!

De kerkenraad is daarom dankbaar dat vanaf zondag 26 september er voor meer mensen ruimte is om de dienst te bezoeken. Er zijn ruim 200 stoelen opgesteld in de kerkzaal. Dit zijn er nog heel wat minder dan de 270 stoelen van voor corona.

Wat verandert er verder?

1. De 1,5 meter regel vervalt. In de kerkzaal kunt u weer in de rij aanschuiven, zonder stoelen vrij te houden. 

2. Het is goed denkbaar dat u toch nog wat terughoudend bent, maar toch graag live bij de dienst bent. Er zijn bij de ingang van de kerkzaal bedrukte A4’tjes beschikbaar die u op een stoel naast u kunt leggen, om deze vrij te houden. Laten we elkaar hierin ruimte geven en elkaar respecteren!

3. U hoeft niet meer te reserveren om de dienst te bezoeken. Wanneer blijkt dat er  in de komende weken toch knelpunten ontstaan, dan wordt dit heroverwogen.

4. De kinderen zijn bij aanvang van de dienst gewoon weer in de kerkzaal! Na het kindermoment verlaten de kinderen de zaal naar de zondagsschoolgroepen. We proberen de kinderen voor de zegen weer terug te laten zijn in de kerkzaal.

Wat blijft voorlopig nog hetzelfde?

1. De livestream blijft de komende tijd beschikbaar. De link wordt verspreid via de Arktueel en is te vinden op het interne deel van de website. 

2. De collecte is bij de uitgang. Daar hangt een collectezak voor uw contante bijdrage en een qr-code voor uw digitale betaling. Wilt u hierin uw verantwoordelijkheid nemen?

3. Goed ventileren blijft van groot belang. Dit betekent dat het echt noodzakelijk is dat diverse ramen voldoende open staan. We willen proberen tocht zoveel mogelijk te voorkomen. We hopen van harte dat u zich hierdoor niet laat weerhouden naar de dienst te komen! Desgewenst denken we mee over wat voor u de prettigste zitplaats is. Het zal de komende maanden echter wel fris zijn in de kerkzaal en wij vragen u zich daar dan ook op te kleden! Vervelend, maar niet te voorkomen. Dit offer in comfort moeten we brengen! Een belangrijke afspraak hierbij is dat alleen de koster ramen en deuren opent of sluit!

4. Bij het koffiedrinken en napraten gaan we niet op een kluitje staan, maar maken we gebruik van zowel de ontmoetingsruimte, de hal als ook de kerkzaal.

5. Ook andere basisregels blijven van kracht: we schudden geen handen bij de ingang en u wordt dringend verzocht thuis te blijven bij (milde) klachten!

Kortom, er zijn nog best de nodige spelregels, waarmee kerkgang nog niet helemaal onbevangen is. Toch zijn we dankbaar voor deze grote stap. Laten we elkaar aanmoedigen om elkaar zo in de zondagse eredienst regelmatig te ontmoeten en God hierin eer geven!   Dit met het besef dat God alles vast in handen heeft. Ook wanneer omstandigheden weer zouden verslechteren en nieuwe maatregelen van kracht zouden worden.  

We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Komt u ook?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *