Bijbelstudie Relaties in het licht van de Bijbel

Gerben Schut zal ons in 3 avonden meenemen door de Bijbel om te leren over relaties, huwelijk en seks.

Dinsdag 23/1, Maandag 12/2 en Dinsdag 26/3 2024
20:00 in de Ark, de avonden duren tot ongeveer 21:30

De PowerPoints van deze avonden:

Inhoud van de studie:

Inhoud van de studie:

Avond 1: (dinsdag 23 januari)

 • Uitgangspunten
 • De basis: Hoe had God het bedoeld?

Avond 2: (maandag 12 feb)

 • Huwelijk, seksualiteit
 • Samenwonen

Avond 3: (dinsdag 26 maart)

 • Relaties in deze kapotte wereld (hoe dan?)
  • Huwelijk en relaties in onze cultuur
  • Identiteit, gender,  man/vrouw – gelijkheid, porno, etc, etc

Allen hartelijk welkom!

Week van gebed 2024

Tijdens de Week van gebed van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari worden in zes kerken gebedsbijeenkomsten gehouden. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.30 uur.
Bij Vrije Evangelische Gemeente de Ark is de bijeenkomst om 08.00 uur in de ochtend met een ontbijt. 

Het thema van de Week van gebed luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het materiaal voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van Gebed. Zie ook weekvangebed.nl

De gebedsbijeenkomsten zijn achtereenvolgens op:

 • maandag 22 januari 19:30 in het Oosterlicht,
 • dinsdag 23 januari 19:30 in de Johanneskerk
 • woensdag 24 januari 19:30 in de Grote Kerk,
 • donderdag 25 januari 19:30 in de Christelijk Gereformeerde Kerk
 • vrijdag 26 januari 19:30 in de Christengemeente Gorinchem.
 • zaterdag 27 januari 8.00 – 9.15 uur een gebedsbijeenkomst met een klein ontbijtje bij V.E.G. de Ark.

Van harte welkom!

Start seizoen 2023-2024

Het weekend van 9 en 10 september zullen we het nieuwe seizoen als gemeente met elkaar starten.

Zaterdag 9 september zal er een BBQ georganiseerd worden. Heeft u interesse en de uitnodiging gemist, er liggen opgavelijsten in de ontmoetingsruimte.

Zondag 10 september zal er een feestelijke dienst zijn waarin we Gods zegen vragen over alle activiteiten en alle gemeenteleden. Ook zal de vernieuwde ontmoetingsruimte officieel geopend worden!

Zondag 1 januari: Zoomdienst

In verband met de uitgebreide verbouwing van de koffieruimte en entree van ons gebouw zal de dienst op zondagmorgen 1 januari (nieuwjaarsdag dus!) via Zoom gehouden worden. In de beginperiode van corona hebben we dit ook een tijdje gedaan, en de meesten weten misschien nog wel hoe het werkt.

De link voor deze dienst is: https://us02web.zoom.us/s/88358655952?pwd=elBNUHpONm51MEhFSHVmaEQwSjFjQT09

Via een laptop of computer is het plezierigst, maar je kunt ook meedoen via een telefoon of tablet/ipad. Door te klikken op de link wijst zich de rest meestal vanzelf.

Om 10:00 uur zal de dienst beginnen, maar vanaf 9:30 zal de zoom dienst al open zijn, om elkaar te ontmoeten, gelukkig nieuwjaar te wensen, en om te proberen of geluid en beeld het doen. Als u twijfelt of het met de techniek allemaal gaat lukken of u heeft hier hulp bij nodig, wilt u dan even contact opnemen met Gerben, of het contactformulier invullen?

Centrale Bijbelstudie Drieluik

Dinsdag 18 oktober, maandag 7 november en dinsdag 29 november

is er een Centrale Bijbelstudie gepland.

“Tijdens deze 3 interactieve avonden zal Wouter Mourits ons meenemen en spreken over de eerste, maar vooral ook de aanstaande  tweede komst van Onze Heer Jezus Christus, onderbouwd vanuit het profetisch perspectief van Gods feestdagen voor Zijn Volk Israël”. 

De aanvang van deze avonden is 20.00, inloop vanaf 19.45, met een pauze om circa 21.15 daarna vanaf 21.30 tot max 22.00 mogelijkheid tot vragen stellen en interactie.

Er zal geen livestream zijn, dus daarom de oproep, kom naar “de Ark”, nodig vrienden en bekenden uit.

Namens de kerkenraad, van harte uitgenodigd.