Aanpassingen corona maatregelen

Geliefde broeders en zusters,

Helaas noopt de lockdown die sinds afgelopen zondag is ingegaan tot nieuwe aanscherping van maatregelen binnen de gemeente. Zoals eerder aangegeven nemen we de adviezen van het interkelijk contact in overheidszaken (CIO) als leidraad. Graag wil de kerkenraad ook hier weer aangeven dat elke maatregel te bediscussiëren is op het effect, maar dat we die discussie niet met elkaar gaan voeren.

Het is goed om te beseffen dat we als kerken een bevoorrechte positie hebben, doordat we op bescheiden schaal toch live diensten kunnen hebben. Omdat in de samenleving veel sectoren volledig zijn stilgezet, moeten ook wij ons bescheiden opstellen en geen aanstoot geven.

Wat betekent dit concreet voor de komende weken?
  • De diensten op kerstavond en op oudejaarsavond komen te vervallen;
  • Een ieder wordt uitgenodigd om de diensten zoveel als mogelijk digitaal bij te wonen;
  • Er zijn diensten op 1e kerstdag en op alle zondagen;
  • In de diensten zijn maximaal 50 personen welkom (excl. Kinderen en medewerkers);
  • Zondagsschool gaat zoals gepland door (nb. 1e kerstdag zijn kinderen in de dienst).

We willen u vragen om broeders en zusters die erg veel behoefte hebben om bij de dienst te zijn, de kans te geven om in te schrijven voor de dienst. Zullen we afspreken dat anderen pas inschrijven in de laatste 24 uur voor de dienst, om zo het aantal van 50 vol te krijgen?  Ook gezinnen met kinderen op de zondagsschool worden uitgenodigd om in te schrijven. 

U kunt ook overwegen om met iemand anders af te spreken om samen de dienst thuis te volgen. Wellicht kunt u dat ook binnen uw kring bespreekbaar maken voor wie daar behoefte aan hebben?

Laten we – ondanks dit gedoe – vol vreugde uitzien naar het komende kerstweekend. Het licht van de Wereld is geopenbaard! Wat hebben wij het nodig dat Zijn Licht ons leven verlicht…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *