Recente berichten

De Ark tijdens lockdown

Opnieuw is Nederland in lockdown, en kan er veel niet of moet het op een andere manier dan we graag zouden willen. Dat is balen, voor iedereen.

Het is de donkerste periode van het jaar, en iedereen verlangt naar Licht. Licht aan het einde van de corona-tunnel, Licht over ons leven, Licht op ons pad. Jezus zegt:

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Johannes 8:12

En in hoofdstuk 12:

Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn.

Houd dat vast!

De kerkenraad heeft gemeend om zo veel mogelijk in lijn met de maatregelen van de overheid te blijven, met pijn in ons hart overigens.

Dat betekent: Zo veel mogelijk thuis blijven.

De zondagsdiensten zullen per stream via YouTube beschikbaar zijn, net als de afgelopen tijd. Er is geen zondagsschool. Wilt u graag meekijken, maar heeft u de link niet? -> contact
Er wordt geen kerstnachtdienst door ons georganiseerd, maar er zijn genoeg online alternatieven waarbij aangehaakt kan worden. (Johan Schep spreekt bijvoorbeeld in de Koningkerk Haarlem)
Het kinderkerstfeest zaterdag 19 dec gaat niet door. Echt heel erg jammer!
Op vrijdag 25 december zal er een kerstmorgendienst gehouden worden met een speciaal programma, via een publieke livestream. Deze is dus laagdrempelig toegankelijk via ons YouTube kanaal.
Nodig ook gerust uw buren uit om hiernaar te kijken.

Al met al zou je zomaar verdrietig en chagrijnig kunnen worden van een bericht als dit. Maar laten we niet vergeten dat God er altijd is, ook in een donker dal als dit. We leven toe naar Kerst, het is advent, waarmee we uitkijken en verwachten: Immanuel: God met ons.

Diensten in coronatijd – update 6 oktober 2020

Het zijn roerige tijden. Corona grijpt opnieuw om zich heen, en daarmee neemt ook de onzekerheid en angst in de samenleving toe.
Maar wij mogen weten:

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Psalm 91:9,10

Toch hebben we als kerkenraad besloten dat het beter is voor nu om onze diensten aan te passen. Hoewel de officiële regels meer ruimte bieden, en we ons daar altijd binnen bewogen hebben, willen we het beeld van de kerk als coronaverspreider niet voeden.
Met pijn in ons hart, dat wel.

Dat betekent dat we per direct overgaan op 1 zondagmorgendienst om 10u, met maximaal 30 bezoekers (verplicht inschrijven!) in de zaal. De dienst zal ook via YouTube te volgen zijn. Er is geen ruimte voor samenzang helaas, er kan nog wel vanaf het podium gezongen worden. Hoe dat precies allemaal ingevuld gaat worden moeten we gaan ontdekken met elkaar.
Parkeren kan overigens weer gewoon achter het gebouw.

Eens in de 2 weken zal er zondagsschool en crèche georganiseerd worden, en we willen op die zondagen dan ook zoveel mogelijk de ruimte bieden aan gezinnen met kinderen om zich in te schrijven. De eerste keer zal zondag 18 oktober zijn.

In het algemeen geldt nog steeds:
Blijf thuis met klachten!
Altijd inschrijven voor een dienst via de site!

Helaas zal er dus niet iedere week voor ieder die wil ruimte zijn om te komen, en het zal zoeken zijn met elkaar hoe dat werkt. Laten we elkaar de ruimte geven, maar toch wel proberen om iedere dienst zoveel mogelijk te vullen.

Al met al voelt dit alles misschien als een behoorlijke stap terug, maar laat u niet ontmoedigen!
In Deuteronomium 31:8 staat:
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

Zegen gewenst, voor uzelf en uw omgeving!

De kerkenraad

Welkom op de vernieuwde website!

De website van De Ark is vernieuwd! De vorige site was behoorlijk verouderd en de mogelijkheden beperkt. Deze nieuwe site is niet alleen veel mooier, maar ook veiliger en beter onderhoudbaar. Het adres is niet veranderd: https://dearkgorinchem.nl

Kijk gerust eens rond, laat een reactie achter of laat van je horen als je wat mist of aan zou willen vullen. 

Rooster

Het rooster, al jaren de meestbezochte pagina, heeft natuurlijk ook weer een plekje gekregen!
Nu ook met datum waarop het voor het laatst aangepast is (onderaan het rooster).
Voor sommige pagina’s (zoals het rooster) is een login nodig. Deze is apart gecommuniceerd. Als je het niet weet, kun je altijd het contactformulier invullen!

welk rooster geldt?

Er was oa bij de deurdiensten verwarring over welk rooster geldt, maar bij deze: het rooster op de website is het geldige rooster. Mocht blijken dat je niet kunt en je ruilt met iemand, dan graag doorgeven aan Cor, zodat hij het kan aanpassen.

Aanmelden zondagsdiensten

Ook is er een pagina om aan te melden voor de diensten-in-coronatijd. Daarmee is de tijdelijke site die hiervoor opgezet was niet meer nodig en zal afgebouwd worden. In het vervolg dus op deze nieuwe site aanmelden!

Activiteiten

Voor diverse activiteiten is een pagina gemaakt, veelal gebaseerd op wat er op de oude website stond. Ben je actief in een activiteit, en zou je graag de pagina willen aanpassen? Meld je dan even. (geen idee bij wie?, vul dan het contactformulier in 😉

Bijbelstudie “Orgaandonatie” door Hans Huijzer

Hans Huijzer heeft in de Burcht (Sleeuwijk) een interessante studie gegeven over orgaandonatie.
Dank aan De Burcht Sleeuwijk voor het mogen gebruik maken van deze studies.

3 juni 2020 Bijbelstudie door Hans Huizer over orgaandonatie (via De Burcht, Sleeuwijk)

Bijbelstudies “Identiteit” door Jacques Brunt

Een serie van 5 bijbelstudies door Jacques Brunt over onze identiteit. Bijzonder de moeite waard!
Dank aan De Burcht Sleeuwijk voor het mogen gebruik maken van deze studies.

1 april – Onze identiteit en het werk van Christus – Jacques Brunt (outline)
15 april – Onze identiteit en de praktijk van het leven – Jacques Brunt (outline)
29 april – Onze identiteit en tevredenheid – Jacques Brunt (outline)
13 mei – Onze identiteit en het gevaar van ‘achterom’ kijken. – Jacques Brunt (outline)
27 mei (deel 1) – Onze identiteit en geestelijk vrucht dragen. – Jacques Brunt (outline)
27 mei (deel 2) – Onze identiteit en geestelijk vrucht dragen. – Jacques Brunt

Diensten in coronatijd

Helaas kunnen we geen diensten organiseren zoals we gewend zijn, maar gelukkig hebben we toch een vorm gevonden binnen de gelden regels.

BELANGRIJK:

  • Als u klachten heeft moet u thuisblijven!!!
  • Aanmelden voor een dienst moet altijd!!! -> dat kan hier
  • Parkeren zo veel mogelijk op het gedeelte van de Kennelweg langs de snelweg, om overlast voor de buurt te beperken.
    Achter het gebouw parkeren is niet mogelijk!
  • Kom niet te vroeg. (tussen 8:45 en 8:55 of 10:45 en 10:55 is prima)
  • Geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand!
  • We houden ons aan de regels van de overheid.

Kinderen t/m 12 jaar hoeven helemaal geen afstand te houden, jeugd van 13 t/m 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, maar naar volwassenen wel.
Het is een verplichting van de overheid dat u een stoel toegewezen krijgt.

Opzet diensten vanaf 5 juli

We houden voorlopig 2 diensten op zondagmorgen: Om 9:00u en om 11:00u
Alleen in de eerste dienst is er crèche en zondagsschool.
Zingen doen we buiten (bid voor droog weer, en neem een paraplu mee), de liederen zullen in de Arktueel geplaatst worden, zodat u deze kunt lezen vanaf uw telefoon/tablet, of print deze uit.
We drinken voorlopig geen koffie met elkaar.

Lees “Diensten in coronatijd” verder

Nieuwe website!

Welkom op onze nieuwe website!

Niet alleen is alles in een nieuw jasje gestoken, onder de motorkap is ook alles vernieuwd. Dat betekent dat we veel nieuwe mogelijkheden hebben, en dat sommige dingen anders zijn dat het was.

Nieuwe website!
Nieuwe website!

Hopelijk kunt u alles vinden wat u zoekt. Laat gerust weten in een reactie wat u ervan vind! We horen graag van u.

Het website team.

Recensie: De misleidingsindustrie

Recensie: De misleidingsindustrie – auteur: Els van Diggele[1]

Versie: 03-11-2019

De ondertitel van dit boekje luidt: “Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen, een pamflet”. Op welk vlak worden wij op grote schaal misleid? Een intrigerende vraag. Els van Diggele is journaliste van beroep. Haar focus ligt op de vrije nieuwsgaring en zij is kritisch op eenzijdige berichtgeving. Zeker als belangrijke nieuwsfeiten buiten beeld gehouden worden. Zij heeft jarenlang in Israël (in een kibboets, in Tel Aviv en in Jeruzalem) en in de Palestijnse gebieden (in Ramallah) gewoond. Zij kent daardoor de Palestijnse problemen van binnenuit. In een lezing[2] vertelde zij dat tussen 1948 en 1967 in Nederland met veel sympathie gekeken werd naar Israël en het Joodse volk. Na de Zesdaagse oorlog in juni 1967 is dat beeld langzamerhand gekanteld en is er meer sympathie gegroeid voor de Palestijnen, eigenlijk de Arabieren op de Westbank. De Palestijnen worden nu gezien als “onderdrukte, achtergestelde mensen”, die leven in door Israël bezet gebied, terwijl Israël wordt gezien als de “machtige bezetter en onderdrukker”. Omdat Els van Diggele in de Palestijnse gebieden gewoond heeft, weet zij hoe de onderlinge verhoudingen tussen Palestijnen verstoord zijn. Er zijn al jarenlang geen democratische verkiezingen meer gehouden en de huidige ‘president’, Abbas, zit al jarenlang op zijn presidentiële zetel. Deze president ontkent de Holocaust en vindt dat heel Israël aan de Palestijnen toebehoort. Geen ruimte voor Israël dus. Ook houdt hij met valse beloften het zogenaamde ‘Palestijnse vluchtelingenprobleem’ in stand, en dat terwijl de Arabische leiders zelf hun volk opgedragen hebben om weg te trekken. En dan is er de onderlinge machtsstrijd om wie Abbas gaat opvolgen. In de Palestijnse gebieden is er veel corruptie, veel onderlinge intimidatie en grootschalige onderdrukking. Elementaire vrijheden worden ingeperkt: het gebrek aan vrijheid van meningsuiting, van godsdienstvrijheid, van persvrijheid en van onafhankelijke rechtspraak. “De Palestijn kent die vrijheden niet”. En er is strijd tussen Abbas en de machthebbers in de Gaza-strook. Van Diggele wijst er in haar boekje op dat de belangrijkste Nederlandse nieuwsbronnen aan die interne Palestijnse spanningen[3] voorbij gaan. Dat is blijkbaar niet belangrijk genoeg om te beschrijven. Tenzij dat nieuws in het licht gezet wordt van Israël als bezettende macht. Onder het motto: ‘No Jews, no news’. De misstanden van de Palestijnse overheid blijven buiten beeld: de armoede, de werkloosheid, de uitzichtloosheid, de rechtsongelijkheid, het financieel misbruik van (inter)nationale subsidiegelden, de rijkdom en het machtsmisbruik van de Palestijnse leiders.  Niet dat Van Diggele geen kritiek heeft op Israël. Nee, daar geeft zij ook voorbeelden van. Haar kritiek richt op het eenzijdige berichtgeving, die de mainstream Nederlandse pers in stand houdt: Israël is slecht en de Palestijnse bevolking is het slachtoffer van Israël.

Wat maakt dit boekje nou tot een bijzondere leeservaring? Het doet een boekje open over eenzijdigheid in de berichtgeving, die partijdigheid tot een standaard maakt. Er is sprake van nalatigheid om balans te brengen in meerzijdige nieuwsvoorziening, terwijl onpartijdige journalistiek de geldende mores moet zijn. Wat dat betreft is dit “pamflet’ een eye-opener! Van harte aanbevolen.

Bob de Raadt – Werkgroep Israël & VEG De Ark.


[1]Els van Diggele (2019) – De misleidingsindustrie. Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen; een pamflet – Uitg. De Geus, Amsterdam.

[2]Op 12 oktober 2019, bij Christenen voor Israël – Nijkerk; een lezing in het kader van het programma ’Israël Thema Talks’.

[3]Zie het boek van Els van Diggele ‘We haten elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse maatschappij. Uitg. Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2017.