Visie

Afdrukken

Als gemeente de Ark zijn we samen op weg. Bij de ideale gemeente de Ark zien we het volgende voor ons:

EREN

- We loven, prijzen en danken God om wie Hij is en om hetgeen Hij voor ons heeft gedaan.

- Wij eren God door naar Zijn wil te leven, zoals in Zijn Woord staat.

- In alle omstandigheden vertrouwen wij op God en volharden wij in ons geloof want Hij heeft alles in Zijn hand.

- Wij zien uit naar een eeuwig leven met Hem.

- We zijn er als gemeente diep van doordrongen dat Gods Liefde uitgaat naar alle mensen.

VOLGEN

- Wij stellen God centraal in elk aspect van ons leven.

- Wij volgen Jezus en gaan daardoor steeds meer op Hem lijken.

- We geven de Heilige Geest alle ruimte om in ons te werken, zodat Jezus op de eerste plaats staat in ons leven.

- Wij sporen elkaar aan om ons hele leven aan God toe te wijden.

- Ons geloof uit zich in woord en daad.

EENHEID

- We zijn als gemeente één gezin van God waar iedereen een plaats mag hebben.

- We delen met elkaar de blijdschap van ons behoud in Christus.

- We dragen zorg voor elkaars welzijn.

- We groeien in geloof door elkaar te onderwijzen vanuit de Bijbel, voor elkaar te bidden, elkaar te vergeven en zonodig te vermanen.

- We bezoeken trouw de samenkomsten.

BOUWEN

- De gaven en talenten van alle gemeenteleden zijn noodzakelijk en waardevol om de gemeente optimaal te laten functioneren.

- In de gemeente helpen we elkaar de gaven en talenten te ontdekken.

- We ontwikkelen deze gaven en talenten om God te eren en te dienen en de gemeente op te bouwen.

- Vanuit bewogenheid is het mogelijk om nieuwe vormen van dienstbaarheid  te ontplooien.

- We bidden trouw voor de verspreiding van het evangelie.

- We zijn betrokken bij een aantal zendingsorganisaties en we motiveren gemeenteleden om zich in te zetten op het zendingsveld.

NAASTE

- De Liefde van God voor ons beantwoorden we door onze naaste lief te hebben.

- We getuigen allemaal van ons persoonlijk geloof op de manier die bij ons past.

- We weten ons verbonden met Christenen wereldwijd en ondersteunen hen door onder meer voor hen te bidden.

- Het goede nieuws geven we op allerlei manieren door aan hen die verloren dreigen te gaan.

- De gemeente straalt Gods liefde en warmte uit zodat iedereen zich welkom weet.

- De Bijbel en gebed zijn bij dit alles onmisbaar in ons dagelijks leven.