Diensten in coronatijd

Update januari 2022

Maatregelen aangescherpt

In lijn met de advisering van het interkerkelijk contact in overheidszaken willen wij op de zondagen ook de lijn wat verder aanscherpen. We gaan een paar maanden terug in de tijd…

  • De rijen krijgen weer wat meer tussenruimte;
  • Verzoek is minimaal 2 stoelen vrij te houden tussen huishoudens;
  • Het maximum aantal bezoekers per dienst is gemaximeerd op 100 (exclusief de kinderen en medewerkers);
  • Inschrijven voor de dienst is daarmee weer noodzakelijk, zodat bezoekers tevoren weten wat zij kunnen verwachten. Inschrijven kan hier.
  • Wanneer u de zondag ervoor bij de dienst bent geweest, wilt u dan wachten met inschrijven tot de zaterdag? Dan krijgen daarmee degenen die er de week tevoren niet waren de kans om bij de dienst te zijn.
  • Wanneer u niet live bij de dienst bent: viert u de dienst dan mee via de livestream? De link wordt verspreid via de Arktueel.
  • We drinken geen koffie met elkaar.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (fil. 4:6-7)


Wat blijft voorlopig nog hetzelfde?

1. De livestream blijft de komende tijd beschikbaar. De link wordt verspreid via de Arktueel en is te vinden op het interne deel van de website. 

2. De collecte is bij de uitgang. Daar hangt een collectezak voor uw contante bijdrage en een qr-code voor uw digitale betaling. Wilt u hierin uw verantwoordelijkheid nemen?

3. Goed ventileren blijft van groot belang. Dit betekent dat het echt noodzakelijk is dat diverse ramen voldoende open staan. We willen proberen tocht zoveel mogelijk te voorkomen. We hopen van harte dat u zich hierdoor niet laat weerhouden naar de dienst te komen! Desgewenst denken we mee over wat voor u de prettigste zitplaats is. Het zal de komende maanden echter wel fris zijn in de kerkzaal en wij vragen u zich daar dan ook op te kleden! Vervelend, maar niet te voorkomen. Dit offer in comfort moeten we brengen! Een belangrijke afspraak hierbij is dat alleen de koster ramen en deuren opent of sluit!

4. Ook andere basisregels blijven van kracht: we schudden geen handen bij de ingang en u wordt dringend verzocht thuis te blijven bij (milde) klachten!

We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Komt u ook?