Afdrukken

Peter en Madeleine

Het is een groot voorrecht om de Heer te mogen dienen in Nederland, Aruba, Venezuela en Cuba.

Peter en Madeleine zijn in januari 2016 het voorgangersechtpaar geworden van twee gemeentes op Aruba. Daarnaast geven zij hun tijd en inzet o.a. voor het werk onder prostitue├ęs.

Door evangelisatie, radioprogramma's Bijbelonderwijs en toerusting van
leiders proberen we een zo groot mogelijke groep mensen te bereiken en op te bouwen in het geloof. Op onze website vind u meer informatie. We hopen u snel te ontmoeten op onze website. www.wereldevangelisatie.com

penmhazenoot
Neem rustig eens contact met ons op. 
Een hartelijke groet en Gods rijke zegen toegebeden. 
Peter, Madeleine, Jedidja en Jesse Hazenoot

CONTACTGEGEVENS
Familie Hazenoot
Peter, Madeleine, Jedidja en Jesse
Postadres: Piedra Plat 92, Santa Cruz, ARUBA