Afdrukken

Over de V.E.G. de Ark in Gorinchem

Wij zijn de Vrije Evangelische Gemeente de Ark te Gorinchem. Vaak wordt dit afgekort tot VEG de Ark. De V in VEG staat voor vrije, niet voor het soort vrij als in "vrijheid, blijheid" maar, voor een bepaalde bijbelgetrouwe evangelische stroming die dateert van eind 19e eeuw. De basis voor de Ark dateert van 1983. Wij zijn een groep mensen die met elkaar een gemeente van Jezus Christus vormen.

U bent van harte welkom in onze diensten. Wij stellen het op prijs u persoonlijk te ontmoeten. Eén van de mogelijkheden daartoe is om met ons een kopje koffie of thee te drinken.

We komen iedere zondag om 10:00 uur in ons gebouw, aan de Kennelweg 14, bij elkaar.

 

Aanbevolen :

zondagse dienst
zondagsschool
Beginselkring
doop- en belijdenis 
Afdrukken

 

Kerkenraad :

 • br. Erwin van Grootheest
 • br. Bob de Raadt
 • br. Gerben Schut
 • zr. Alice van Krieken
 • br. Piet Sterrenburg
 • br. Tijmen aan de Wiel
 • br. Hans Molengraaf
 • br. Arjan Madern

adressen en telefoonnummers zijn in ons adressenboekje te vinden.

 

Afdrukken

De coördinatoren zorgen voor de taak die hen is toevertrouwd. Bovendien regelen zij heel veel belangrijke werkzaamheden in onze gemeente.

 • Jeugdwerk: Arnold Sluiter
 • Evangelisatie: Peter de Jong
 • Pastoraat: Bob de Raadt
 • Ziekmeldingen: Janny de Raadt
 • Zending: Chris Climo
 • Kinderwerk: Alice van Krieken
 • Gebouwbeheer: Rob de Graaf
 • Muziek-/zanggroep: Arjan Madern (ai)
 • Ouderen bezoek: Tineke Advokaat

adressen en telefoonnummers zijn in ons adressenboekje te vinden.