Afdrukken

Geen gezamenlijke zondagse eredienst

Voorlopig is dit de realiteit

De open kring op zondagmorgen in ons gebouw blijft! Uiteraard tot maximaal 30 personen, en met voldoende afstand. 
De zaal in de Ark, met "corona-opstelling" willen we ook beschikbaar maken voor (extra) bidstonden, of kringbijeenkomsten. 


Om er altijd zeker van te zijn dat er niet meer dan 30 mensen naar een samenkomst komen, willen we jullie vragen om je voor iedere samenkomst in de Ark aan te melden (zie home pagina).


Kringleiders en/of bidstondleiders mogen ook het initiatief nemen voor een samenkomst, vermeld dan even het onderwerp van de samenkomst bij aanmelden. Je bent dan ook verantwoordelijk voor openen en afsluiten van het gebouw, en voor de invulling van de avond. Als je een andere samenkomst wilt organiseren in het gebouw, dan graag even contact opnemen met de kerkenraad.