Bericht vanuit de kerkenraad - week 24

Afdrukken

Geliefde broeders en zusters,

Wat een overweldigend aantal reacties op de enquete! Hartverwarmend om te merken hoe groot jullie betrokkenheid is. We hebben maar liefst 90 enquetes binnen gehad met een bereik van ongeveer 235 mensen.
We zijn ons als kerkenraad over de resultaten aan het buigen, maar bovenal zoeken we naar Gods leiding om de jusite beslissingen te nemen over het weer opstarten van de diensten. Dinsdag 16 juni vergaderen we hier over in de kerkenraadsvergadering. We rekenen op uw voorbede voor wijsheid en inzicht!

De komende weken zullen we in ieder geval doorgaan met de zoom-diensten op zondagmorgen. Ondertussen is het gelukt om een stabiele link te maken:

zie de email 'bericht vanuit de kerkenraad - week 24'
De link blijft dus ieder week hetzelfde, handig he!

Aanstaande zondag zal Gert Jan Vroege het woord met ons delen, en dat zal meteen een voorlopig afscheid zijn, want 16 juni staat hun vlucht gepland naar de Verenigde Staten.

De bijbelstudies door Jacques Brunt zijn afgerond, maar afgelopen woensdag was de eerste van twee studies over Intimiteit met God door Jan Pool. Deze is samen met de handout hier te vinden.
Ook is er een complete serie studies door Johan Schep over de galatenbrief en een studie over orgaandonatie toegevoegd.

We hopen dat het u goed gaat!
Iedere keer dat we iemand bellen, merken we dat het contact enorm gewaardeerd word. Gemeente zijn we allemaal, en bellen is niet moeilijk, dus hierbij dan ook de oproep om gewoon eens iemand te bellen en vragen hoe het gaat :)
Mocht u behoefte hebben aan contact mag u ook altijd zelf contact opnemen!

Nu langzaam maar zeker er steeds meer mag merk ik zelf dat het regelmatig jeukt om weer normaal te gaan doen. Vragen over het nut van regels, mondkapjes en afstand heb ik ook. 
Maar laten we ons, binnen de regels van onze overheid, toch zo normaal mogelijk blijven gedragen. Op internet kwam ik dit plaatje tegen rond Pinksteren, maar ook buiten Pinksteren zijn we gemeente met elkaar!

We hopen jullie allen zo spoedig mogelijk weer te zien! 

Namens de kerkenraad,
Gerben