Bericht vanuit de kerkenraad - week 19

Afdrukken

 

Geliefde broeders en zusters,

Nog even, en dan mogen we weer ...
Nog even en dan mogen we weer sporten, naar school, naar de kapper, of vul maar in.
Nog even... We kijken uit naar zoveel dingen die we niet mochten voor een tijdje, en terecht! Mijn haar kan ook wel een knipbeurt gebruiken ondertussen ;)
Toch kan zo'n rare periode als een lockdown je ook bepalen bij waar je naar verlangt, en bij wat je eigenlijk helemaal niet gemist hebt. Wat wel en wat niet echt belangrijk is.

Gelukkig hoor ik steeds meer gemeenteleden zeggen dat ze het contact in de gemeente missen, het samen zijn, het samen zingen, God (aan)bidden met elkaar.
Helaas staat samenkomen als kerk niet bovenaan het prioriteitenlijstje van onze overheid, en zullen we het nog even uit moeten houden...

Dan ben ik blij met initiatieven als het Ark Journaal! Ik ben al aan het filmen geweest, maar mijn opname bleek mislukt, dus die houden jullie tegoed! Wat gaat u filmen voor het Ark-Journaal

 

Marlies en Jelle leggen even uit hoe het werkt met het Ark-Journaal.

Nog een prachtig initiatief wat ik onder jullie aandacht wil brengen: De Ark zoom-dienst! Aanstaande zondagavond willen we onze eerste Ark zoom-dienst houden. Eerst als experiment op een avond, later willen we naar de zondagmorgen verhuizen.
We beginnen om 19:00u, verdere details over hoe het allemaal werkt volgt nog! We gaan samen zingen, bidden, elkaar weer zien, en er zal een (hele) kleine overdenking zijn. Allen hartelijk (online) welkom, zet het in uw agenda!

Van veel kringleden hoor ik dat ze het contact op de kring missen. Wat geweldig! Pak dus die telefoon en bel elkaar op! Het mag natuurlijk ook via allerlei andere technieken, maar de telefoon doet het gelukkig ook gewoon nog. Echt iedereen mag elkaar bellen, vragen hoe het gaat, en elkaar bemoedigen! (Daar is geen kringleider voor nodig.) En als je als kring online bij elkaar wilt komen, dan zijn er mensen die je daarbij willen helpen, dus laat het dan even weten.

Nog even en dan mogen we weer...
Soms bekruipt me het gevoel van onmacht in zoveel onrecht en gebrokenheid van deze kapotte wereld. Maar dan bedenk ik me: Ooit komt er een dag!

Namens de kerkenraad,
Gerben