Bericht vanuit de kerkenraad - week 18

Afdrukken

 

Geliefde broeders en zusters,

Als kerkenraad merken we dat de behoefte in de gemeente groeit om elkaar te ontmoeten.
Tegelijk verwachten we niet dat we op korte termijn weer diensten kunnen organiseren in ons gebouw zoals we dat gewend waren.
Daarom zijn we op zoek naar manieren die wel kunnen, binnen de regels die er zijn.

Een aantal kringen heeft ondertussen de weg via skype gevonden, en we horen daar enthousiaste verhalen over. Natuurlijk is dit anders en wennen, en is de techniek soms weerbarstig, maar het is echt de moeite waard.
We willen jullie dan ook aanmoedigen om hiermee (of via een andere techniek) aan de slag te gaan, en daar hoef je natuurlijk geen kringleider voor te zijn, kring lid ben je allemaal, en samen vormen we de gemeente.
Iedereen is tegenwoordig bij een kring ingedeeld, of je altijd al komt of niet. Als je niet weet bij welke kring jij hoort, en je wilt dat wel weten, dan kun je dat bij Hans Molengraaf navragen.

We hebben ook besloten om te gaan experimenteren met een zoom-dienst. Bij onze zustergemeente De Bron hebben ze daar goede ervaringen mee. Ik heb zelf al een keer met ze mee mogen doen om het te ervaren, en ben behoorlijk enthousiast. Binnenkort hier meer informatie over!

Ook enthousiast ben ik over het initiatief om met kleine filmpjes verbonden te blijven met elkaar. Ook hierover op korte termijn meer informatie!

Voor de komende weken is er voor bijna elke zondag een Ark-video-overdenking gepland. De planning kent nog wat uitdagingen, maar ik hoop u in ieder geval voor de meeste zondagen van een overdenking speciaal voor de Ark op video te kunnen voorzien op de zondag.
Gisteravond was er alweer deel 3 van de bijbelstudie door Jacques Brunt bij De Burcht, In de bijlage de verwerkingsvragen. Ook terug te kijken, dus ook bruikbaar voor een (online) kringavond!

Afsluitend wil ik jullie een vers meegeven uit Lukas 24:32, toepasselijk in deze tijd als we tussen Pasen en Hemelvaart in zitten.

En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons,
toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende.


Ik wens u allen toe dat uw hart brandend zal zijn, als u de Schriften opent en Jezus laat spreken!


Shalom!

Namens de kerkenraad,
Gerben