Corona

Afdrukken

Beste broeders en zusters, leden, vrienden, bezoekers van De Ark Gorinchem,
 
We vertrouwen in alles op de Heer, én het is ook goed om onze verantwoordelijkheid te nemen en in gehoorzaamheid aan de overheid nu geen grote bijeenkomsten te organiseren.
 
Daarom heeft de kerkenraad donderdagavond overlegd, en alles overwegende besloten om:
Geen gezamenlijke zondagse eredienst te houden, maar we willen wel vorm geven aan gemeente-zijn met elkaar.
Daarom worden de kringen uitgenodigd om bij elkaar te komen zondags om 10u. 
 
We willen jullie vragen om hierbij het volgende materiaal te gebruiken: Prayer Course van Alpha Nederland. (
https://www.alphanederland.org/coronaproofkerk). De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Dit is kant en klaar materiaal, dat gemaakt is voor een kleine groep, weinig voorbereiding kost, en waar de jeugd ook prima in mee kan doen. Past ook goed in ons jaarthema 'Ingebed'.
Voor de kinderen zullen nog werkbladen rondgestuurd worden.
 
Er zal een open kring zijn in het gebouw van de Ark. (geen zondagsschool en crèche). Als je niet bij een eigen kring terecht kunt ben je hier van harte welkom. Ook hier zal de prayer course behandeld worden.
 
Eventuele alternatieve invullingen van de zondagmorgen met elkaar zijn:

 
Uiteraard begrijpen we dat hierdoor allerlei uitdagingen ontstaan. Wees creatief met elkaar, help elkaar, en laten we met elkaar zoeken naar eenheid, en zo ook een getuigenis zijn in deze angstige wereld.
 
Veel mensen leven in angst en onzekerheid, en we bidden dat we -juist nu- ook kansen krijgen om van Jezus en de vrede van God te vertellen.
 
Laten we de ouderen en kwetsbare mensen onder ons en in onze omgeving niet vergeten. Extra bezoeken is niet handig, maar een kaartje of belletje wordt gewaardeerd!
 
Overige activiteiten:

  • De algemene ledenvergadering van 23 maart stellen we tot nader order uit.
  • De toetredingsdienst van zondag 15 maart wordt uitgesteld.
  • De Johannes de Heer zangmiddag van 17 maart wordt uitgesteld.
  • Zonder tegenbericht gaan de jeugdactiviteiten wel door.
  • De bidstonden op maandagavond 20u gaan ook gewoon door.

 
Vooralsnog geldt dit tot en met 31 maart. We zullen u op de hoogte houden via email.
 
Vanuit de kerkenraad adviseren we de richtlijnen van de overheid op te volgen (
rivm.nl)

Zie ook de informatie poster van de overheid.

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

 
Heeft u vragen of wilt u reageren voelt u zich vrij om een kerkenraadslid te benaderen.

 

 
Namens de kerkenraad

Gerben Schut