Nieuws

Aanvullende maatregelen 23 maart 2020

Afdrukken

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart

 

Aanvullende maatregelen 23 maart

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heeft minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, het veiligheidsberaad gevraagd de onderstaande maatregelen te treffen. In het veiligheidsberaad zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio’s verenigd.

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.

De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is.

Corona

Afdrukken

Beste broeders en zusters, leden, vrienden, bezoekers van De Ark Gorinchem,
 
We vertrouwen in alles op de Heer, én het is ook goed om onze verantwoordelijkheid te nemen en in gehoorzaamheid aan de overheid nu geen grote bijeenkomsten te organiseren.
 
Daarom heeft de kerkenraad donderdagavond overlegd, en alles overwegende besloten om:
Geen gezamenlijke zondagse eredienst te houden, maar we willen wel vorm geven aan gemeente-zijn met elkaar.
Daarom worden de kringen uitgenodigd om bij elkaar te komen zondags om 10u. 
 
We willen jullie vragen om hierbij het volgende materiaal te gebruiken: Prayer Course van Alpha Nederland. (
https://www.alphanederland.org/coronaproofkerk). De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Dit is kant en klaar materiaal, dat gemaakt is voor een kleine groep, weinig voorbereiding kost, en waar de jeugd ook prima in mee kan doen. Past ook goed in ons jaarthema 'Ingebed'.
Voor de kinderen zullen nog werkbladen rondgestuurd worden.
 
Er zal een open kring zijn in het gebouw van de Ark. (geen zondagsschool en crèche). Als je niet bij een eigen kring terecht kunt ben je hier van harte welkom. Ook hier zal de prayer course behandeld worden.
 
Eventuele alternatieve invullingen van de zondagmorgen met elkaar zijn:

 
Uiteraard begrijpen we dat hierdoor allerlei uitdagingen ontstaan. Wees creatief met elkaar, help elkaar, en laten we met elkaar zoeken naar eenheid, en zo ook een getuigenis zijn in deze angstige wereld.
 
Veel mensen leven in angst en onzekerheid, en we bidden dat we -juist nu- ook kansen krijgen om van Jezus en de vrede van God te vertellen.
 
Laten we de ouderen en kwetsbare mensen onder ons en in onze omgeving niet vergeten. Extra bezoeken is niet handig, maar een kaartje of belletje wordt gewaardeerd!
 
Overige activiteiten:

 • De algemene ledenvergadering van 23 maart stellen we tot nader order uit.
 • De toetredingsdienst van zondag 15 maart wordt uitgesteld.
 • De Johannes de Heer zangmiddag van 17 maart wordt uitgesteld.
 • Zonder tegenbericht gaan de jeugdactiviteiten wel door.
 • De bidstonden op maandagavond 20u gaan ook gewoon door.

 
Vooralsnog geldt dit tot en met 31 maart. We zullen u op de hoogte houden via email.
 
Vanuit de kerkenraad adviseren we de richtlijnen van de overheid op te volgen (
rivm.nl)

Zie ook de informatie poster van de overheid.

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

 
Heeft u vragen of wilt u reageren voelt u zich vrij om een kerkenraadslid te benaderen.

 

 
Namens de kerkenraad

Gerben Schut

Lunch

Afdrukken

Dit kalenderjaar hopen we weer verschillende (gemeente)lunches te organiseren.

De data zijn:

 

- 5 april: Oegandese lunch met Gert-Jan & Stephanie

- 24 mei

- 12 juli

- 30 augustus

- 25 oktober

- 13 december

 

SEM

Afdrukken

Wij willen een veilige kerk zijn en zijn daarom aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt.

Stichting Evangelisch Meldpunt

Preken op Google Drive

Afdrukken

Een aantal preken zijn beschikbaar gesteld op Google Drive.

Je kunt deze benaderen door op ‘links’ te klikken in de balk bovenaan het scherm, vervolgens kies je voor ‘Preken (gdrive)’ , daarna klik je op ‘weblink Preken’ of klik op  . De webpagina van google-drive wordt nu geopend en de preken worden getoond.

Klik op een preek om deze te beluisteren.

Misschien krijg je de melding : 'Oeps! Probleem bij het afspelen van dit bestand'

Klik op ‘Downloaden

Daarna krijg je : 'Google Drive kan dit bestand niet controleren op virussen'

Klik ‘Toch downloaden’. Dan kun je kiezen wat je wilt (downloaden en later luisteren = opslaan of direct luisteren dmv je standaard muziekspeler) :

Bij de meesten zal de Windows Media Player geinstalleerd en ingesteld zijn als de standaard speler, kies voor ‘Openen met’ , klik OK en luister.

Meer artikelen...

 1. Zonnepanelen
 2. agenda