Afdrukken

Financieel

Jaarrekening en jaarverslag

Wij hechten er aan om u zo transparant mogelijk te laten zien waaraan de gemeente haar gelden heeft besteed. De jaarrekening 2018 vindt u hier. Daarin een overzicht van onze inkomsten en uitgaven. In het verslag is ook een korte samenvatting opgenomen van de activiteiten in 2018.

ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Vrije Evangelische Gemeente De Ark te Gorinchem per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan de VEG aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze vermelding controleren of klik op het ANBI logo onderaan de pagina.

U vindt ons geregistreerd onder RSIN nummer 808831380.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van gemeente (ODR-leden) ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Er zijn geen medewerkers in (loon)dienst.