Dagelijks Woord

 1. woensdag 16 oktober 2019 - Jakobus 1:25
  Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. -- Jakobus 1:25
 2. dinsdag 15 oktober 2019 - Galaten 5:5
  Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. -- Galaten 5:5
 3. maandag 14 oktober 2019 - Psalmen 116:7
  Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de HERE u heeft welgedaan. -- Psalmen 116:7
 4. zondag 13 oktober 2019 - Psalmen 117:1-2
  Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën; want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. -- Psalmen 117:1-2
 5. zaterdag 12 oktober 2019 - 2 Petrus 3:8-9
  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. -- 2 Petrus 3:8-9
 6. vrijdag 11 oktober 2019 - 2 Korintiers 1:21-22
  Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. -- 2 Korintiers 1:21-22
 7. donderdag 10 oktober 2019 - Hosea 14:10
  Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen des HEREN zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er. -- Hosea 14:10