Dagelijks Woord

 1. zondag 26 januari 2020 - Jeremia 32:39-40
  Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken. -- Jeremia 32:39-40
 2. zaterdag 25 januari 2020 - 1 Johannes 1:5
  En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. -- 1 Johannes 1:5
 3. vrijdag 24 januari 2020 - 2 Tessalonicenzen 3:5
  De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. -- 2 Tessalonicenzen 3:5
 4. donderdag 23 januari 2020 - Jesaja 30:18
  Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. -- Jesaja 30:18
 5. woensdag 22 januari 2020 - Jakobus 2:1
  Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Here der heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. -- Jakobus 2:1
 6. dinsdag 21 januari 2020 - Marcus 6:34
  En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren. -- Marcus 6:34
 7. maandag 20 januari 2020 - Spreuken 19:17
  Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad vergelden. -- Spreuken 19:17