Dagelijks Woord

 1. woensdag 01 april 2020 - 1 Samuel 16:7
  Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan. -- 1 Samuel 16:7
 2. dinsdag 31 maart 2020 - Matteus 18:19-20
  Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. -- Matteus 18:19-20
 3. maandag 30 maart 2020 - Hebreeen 13:1-3
  Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt. -- Hebreeen 13:1-3
 4. zondag 29 maart 2020 - Deuteronomium 10:17-18
  Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt; die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. -- Deuteronomium 10:17-18
 5. zaterdag 28 maart 2020 - 1 Johannes 2:25
  En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25
 6. vrijdag 27 maart 2020 - Jakobus 3:17
  Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. -- Jakobus 3:17
 7. donderdag 26 maart 2020 - Genesis 2:7
  Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. -- Genesis 2:7