Afdrukken

De coördinatoren zorgen voor dat de taak die hen is toevertrouwd. Bovendien regelen zij heel veel belangrijke werkzaamheden in onze gemeente.

  • jeugdwerk: br. Arnold Sluiter,
  • evangelisatie: (wij zoeken nog iemand met verlangen om dit op te pakken),
  • zorgteam: br. Bob en zr. Janny de Raadt,
  • zending: br. Chris Climo,
  • kinderwerk: zr. Alice van Krieken,
  • gebouwbeheer: br. Rob de Graaf,
  • muziek-/zanggroep: br. Klaas van Kalkeren,
  • bijzondere diensten: Deborah aan de Wiel,
  • ouderenwerk: -

adressen en telefoonnummers zijn in ons adressenboekje te vinden.