Afdrukken

Thema Droogte/lijden

Maandag 19 februari:
Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. (Psalm 130:2)

Dinsdag 20 februari:
Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, elk mens en dier, en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht getroffen met droogte. (Haggai 1:11)

Woensdag 21 februari:
Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. (Jesaja 59:2)

Donderdag 22 februari:
De arm van de Heer is niet te kort om te redden, Zijn gehoor niet te zwak om te horen. (Jesaja 59:1)

Vrijdag 23 februari:
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. (2 Korintiërs 1:3-4)

Zaterdag 24 februari: Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven. (Openbaring 2:10)

Afdrukken

Thema Vasten

Woensdag 14 februari:
Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. (Joël 2:12)

Donderdag 15 februari:
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matteüs 6:16)

Vrijdag 16 februari:
Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. (Nehemia 1:4)

Zaterdag 17 februari:
Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. (Daniël 10:3)

Afdrukken

Preken op Google Drive

Een aantal preken zijn beschikbaar gesteld op Google Drive.

Je kunt deze benaderen door op ‘links’ te klikken in de balk bovenaan het scherm, vervolgens kies je voor ‘Preken (gdrive)’ , daarna klik je op ‘weblink Preken’ of klik op  . De webpagina van google-drive wordt nu geopend en de preken worden getoond.

Klik op een preek om deze te beluisteren.

Misschien krijg je de melding : 'Oeps! Probleem bij het afspelen van dit bestand'

Klik op ‘Downloaden

Daarna krijg je : 'Google Drive kan dit bestand niet controleren op virussen'

Klik ‘Toch downloaden’. Dan kun je kiezen wat je wilt (downloaden en later luisteren = opslaan of direct luisteren dmv je standaard muziekspeler) :

Bij de meesten zal de Windows Media Player geinstalleerd en ingesteld zijn als de standaard speler, kies voor ‘Openen met’ , klik OK en luister.

Afdrukken

Zonnepanelen

Ook wij leveren onze bijdrage aan een duurzame samenleving. In het kader van goed rentmeesterschap zijn zonnepanelen geplaatst.

Na verloop van tijd zullen we de werkelijke opbrengst weten. De verwaching is in elk geval dat we kunnen voorzien in nagenoeg onze totale (elektrische) energie behoefte.

De gegevens zijn hier benaderbaar. Je kunt een real-time overzicht krijgen maar ook een overzicht met de opbrengst tot nu toe. Kijk bijvoorbeeld eens hoeveel bomen we inmiddels al gepland hebben.

Afdrukken

Niet alle nieuws wordt hier getoond. Raadpleegt u ook de agendapagina