Afdrukken

Gods Geest

Maandag 12 maart:
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. (Romeinen 8:16)

Dinsdag 13 maart:
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.(Galaten 5:25)

Woensdag 14 maart:
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. (Romeinen 12:11)

Donderdag 15 maart:
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)

Vrijdag 16 maart:
Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. (2 Petrus 1:21)

Zaterdag 17 maart:
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen. (Lucas 11:13)