Afdrukken

Vasten deel 2

Maandag 5 maart:
Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? (Jesaja 58:6)

Dinsdag 6 maart:
Dit zegt de Heer van de hemelse machten: de vastendag in de vierde en vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestddagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: houd de vrede en waarheid in ere! (Zacharia 8:19)

Woensdag 7 maart:
Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ (Handelingen 13:2)

Donderdag 8 maart:
Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons. (Ezra 8:23)

 

Gods Geest

Vrijdag 9 maart:
Zoals wij volop delen in het lijden van ​Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door ​Christus​ geeft. (2 Korintiërs 1:5)

Zaterdag 10 maart:
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. (Psalm 34:20)