Dagelijks Woord

 1. maandag 21 januari 2019 - Efeziers 6:10-12
  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. -- Efeziers 6:10-12
 2. zondag 20 januari 2019 - 1 Korintiers 6:11
  En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. -- 1 Korintiers 6:11
 3. zaterdag 19 januari 2019 - Leviticus 23:22
  Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw God. -- Leviticus 23:22
 4. vrijdag 18 januari 2019 - Romeinen 8:16-17
  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeƫrfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. -- Romeinen 8:16-17
 5. donderdag 17 januari 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:4-6
  Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6
 6. woensdag 16 januari 2019 - Psalmen 16:11
  Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. -- Psalmen 16:11
 7. dinsdag 15 januari 2019 - 2 Timoteus 1:7-8
  Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here. -- 2 Timoteus 1:7-8