Dagelijks Woord

 1. vrijdag 16 november 2018 - 1 Korintiers 6:12
  Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. -- 1 Korintiers 6:12
 2. donderdag 15 november 2018 - Romeinen 8:3-4
  Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. -- Romeinen 8:3-4
 3. woensdag 14 november 2018 - Daniel 9:18
  Want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. -- Daniel 9:18
 4. dinsdag 13 november 2018 - Handelingen 2:24
  God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de wee├źn van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden. -- Handelingen 2:24
 5. maandag 12 november 2018 - 2 Korintiers 4:16
  Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. -- 2 Korintiers 4:16
 6. zondag 11 november 2018 - Jeremia 20:11
  Maar de HERE is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. -- Jeremia 20:11
 7. zaterdag 10 november 2018 - Matteus 21:21-22
  Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. -- Matteus 21:21-22